ตาแห้ง เติมเลสิกไม่ได้ มีสายตายาว ใช้ Multifocal Scleral lens เพื่อแก้ไขสายตายาว และยาวตามวัย (HN07087)

ตาแห้ง เติมเลสิกไม่ได้ มีสายตายาว ใช้ Multifocal Scleral lens เพื่อแก้ไขสายตายาว และยาวตามวัย (HN07087)

ประวัติ

คนไข้ชายต่างประเทศ อายุ 50 ปี เคยผ่านการทำเลสิกแก้ไขสายตามาตอนอายุ 20 ปี โดยแก้ไขไปประมาณ -2.25 ไดออปเตอร์ เมื่ออายุมากขึ้น เกิดสายตายาวตามวัย ไปพบจักษุแพทย์หลายศูนย์แล้ว แต่ไม่สามารถทำเลสิกเพิ่มได้ คนไข้ไม่อยากใส่แว่นตาเพราะชอบเล่นกีฬาหลายอย่าง เช่น กอล์ฟ ว่ายน้ำ ฯลฯ คนไข้เคยใส่เลนส์นิ่มแล้ว แต่มีอาการตาแห้งและระคายเคืองตา จึงไม่อยากใส่เลนส์นิ่ม

Examination

วัดค่าสายตา (Subjective refration)

  • ตาขวา : +2.00 -0.50 x 145      VA 20/20-2
  • ตาซ้าย : +0.50 -1.00 x 80        VA 20/20-2 
  • Add +2.00 D (ทั้ง 2 ตา)

Plan

ดร.เบิร์ด แนะนำให้ใช้ Scleral lens ที่แก้ไขสายตาแบบ Monovision เพื่อทำให้คนไข้สามารถมองเห็นได้ทั้งใกล้และไกลโดยไม่ต้องใส่แว่น

After wear

หลังจากได้รับเลนส์ คนไข้สามารถปรับตัวกับการใช้เลนส์ได้ดี สามารถมองเห็นได้ชัดทั้งใกล้และไกล สามารถขับรถเวลากลางคืน เล่นกอล์ฟ และอ่านหนังสือได้ด้วยเลนส์คู่เดียว

หลังจากใส่เลนส์คู่แรกได้ 9 เดือน คนไข้กลับมาปรึกษาว่าอยากให้มองจอคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะได้ดีขึ้น หมอเบิร์ดจึงลองให้คนไข้ใส่เลนส์ Multifocal ที่ให้การมองเห็นแบบ Simultaneous vision พบว่า คนไข้สามารถใส่ได้และพอใจกับการมองเห็น จึงสั่ง Scleral Lens ชนิด Multifocal

หลังรับ Multifocal Scleral Lens คนไข้สามารถใช้เลนส์ได้ดี มองจอคอมพิวเตอร์ได้ชัดเจนดีขึ้นอย่างมาก และยังมองไกลและใกล้ได้เป็นที่น่าพอใจ

***** การแก้ไขสายตาที่ได้การมองเห็นแบบ Simultaneous Vision เป็นการมองเห็นที่คนไข้ไม่เคยได้เห็นในชีวิตจริง การได้ลองก่อนการสั่งเลนส์หรือการผ่าตัด จะทำให้ลดโอกาสที่จะไม่ที่จะสั่งตัดเลนส์ถาวรแบบ Multifocal (การแก้ไขที่ให้การมองเห็นแบบ Simultaneous Vision ตัวอย่างเช่น คอนแทคเลนส์แบบ Multifocal, เลนส์แก้วตาเทียมแบบหลายระยะ เป็นต้น)

***** Scleral lens เป็นคอนแทคเลนส์ที่ช่วยลดอาการตาแห้งได้ เนื่องจากเลนส์เก็บน้ำไว้ใต้เลนส์เพื่อหล่อเลี้ยงกระจกตาตลอดเวลาขณะใส่เลนส์

ภาพถ่ายแผนที่กระจกตาของคนไข้ที่ผ่านการเลสิกเพื่อแก้ไขสายตาสั้นมาแล้ว : ตาขวา (ภาพซ้าย), ตาซ้าย (ภาพขวา)

ภาพถ่าย Slit lamp ขณะใส่ Scleral lens ทั้งสองข้าง

  • ตาขวา

  • ตาซ้าย

แชร์ไปที่ :

บทความอื่นๆ

ติดต่อนัดหมาย