คนไข้สายตาสั้นเยอะ มีสายตายาวตามวัย เลือกทำ Mono vision ด้วย RGP lens (06482)

คนไข้สายตาสั้นเยอะ มีสายตายาวตามวัย เลือกทำ Mono vision ด้วย RGP lens (06482)

ประวัติ

คุณตุ๊ก (นามสมมติ) อายุ 48 ปี ใส่ RGP lens คู่เดิมมา 5 ปี โดยแก้ไขสายตาแบบ Monovision ซึ่งเป็นการแก้ไขสายตาให้มองไกลได้ข้างนึง ส่วนอีกข้างแก้ไขสายตาสำหรับมองใกล้ ทำให้ให้ไม่ต้องใส่แว่นตาสำหรับการมองใกล้ เนื่องจากเมื่ออายุมากขึ้นกล้ามเนื้อตาที่ใช้ในการโฟกัสระยะใกล้จะไม่ยืดหยุ่นเหมือนแต่ก่อน ทำให้แสงไม่ตกพอดีที่จอตา เกิดสายตายาวตามอายุ ซึ่งจะต้องแก้ด้วยการใส่แว่นเลนส์บวกเมื่ออ่านหนังสือหรือทำงานระยะใกล้

ภาพแสดง Monovision ที่แก้ไขค่าสายตามองใกล้ในตาขวา และแก้ไขค่าสายตามองไกลในตาซ้าย

ที่มา : https://medium.com/@visionsource1/monovision-contact-lenses

กำลังเลนส์ RGP คู่เดิม (Power)

 • ตาขวา : -7.50 D   VA 20/100-2 (สำหรับมองใกล้)
 • ตาซ้าย : -9.75 D   VA 20/25      (สำหรับมองไกล)

Add +2.50 D

จาก VA ตรงนี้ไม่ต้องตกใจไปนะครับ การที่ VA ตาขวาแย่กว่าตาซ้ายเป็นเพราะตาขวาที่ใช้อ่านหนังสือจะต้องทำการทอนค่าสายตาลง ตัวอย่างเช่น มีค่าสายตามองไกล -2.00 D แต่มีค่าสายตามองใกล้ +1.00 D เพราะฉะนั้นหากจะใช้แว่นอ่านหนังสือ เราจะต้องนำค่าสายตาที่ไกลและใกล้มารวมกัน จึงได้แว่นอ่านหนังสือที่มีค่าเลนส์ -1.00 D แต่เมื่อเงยหน้าไปมองไกลค่าเลนส์ -1.00 D นั้นไม่เพียงพอ เพราะมีค่าสายตามองไกลอยู่ที่ -2.00 D ส่งผลให้การมองเห็นที่ไกล (VA) แย่ลง เช่นเดียวกับในเคสนี้ที่มีค่าสายตามองไกลในตาขวาอยู่ที่ -10.00 D และมีค่าสายตาอ่านหนังสืออยู่ที่ +2.50 D เมื่อต้องการแก้ไขให้ตาขวามองเห็นที่ใกล้ชัด จึงนำค่าไกลและใกล้มารวมกันได้เป็นค่าของกำลังเลนส์ที่ -7.50 D

ค่าสายตาที่วัดทับเลนส์คู่เดิม (Over-refraction)

 • ตาขวา : -1.75 D VA 20/25
 • ตาซ้าย : -0.75 D VA 20/25

เมื่อลองให้คุณตุ๊กทดสอบการอ่านที่ระยะใกล้พบว่าตาข้างขวายังชัดดีอยู่ จึงใช้กำลังเลนส์ค่าเดิมได้

กำลังเลนส์ RGP คู่ใหม่ และพารามิเตอร์ต่างๆ

ตาขวา

 • กำลังเลนส์ (Power) :  -7.50 D
 • ความโค้งเลนส์ (Base curve; BC) : 8 mm
 • เส้นผ่านศูนย์กลางเลนส์ (Diameter) : 9.3 mm

ตาซ้าย

 • กำลังเลนส์ (Power) : -10.25 D
 • ความโค้งเลนส์ (Base curve; BC) : 8 mm
 • เส้นผ่านศูนย์กลางเลนส์ (Diameter) : 9.3 mm

ภาพถ่ายจาก Slit lamp ขณะใส่ RGP lens

 • ตาขวา

 

 • ตาซ้าย

หลังจากการตรวจติดตามผลกับหมอเบิร์ดเป็นเวลากว่า 6 ปี เลนส์คู่ล่าสุดที่คุณตุ๊กใช้คือ

ตาขวา

 • กำลังเลนส์ (Power) :  -5.83 D
 • ความโค้งเลนส์ (Base curve; BC) : 8 mm
 • เส้นผ่านศูนย์กลางเลนส์ (Diameter) : 9.3 mm

ตาซ้าย

 • กำลังเลนส์ (Power) :  -10.12 D
 • ความโค้งเลนส์ (Base curve; BC) : 8 mm
 • เส้นผ่านศูนย์กลางเลนส์ (Diameter) : 9.3 mm

แต่คุณตุ๊กอยากได้ความคมชัดขณะขับรถมากกว่านี้ หมอเบิร์ดจึงแนะนำให้ตัดแว่นสายตาใส่ทับ RGP lens เฉพาะเวลาขับรถ หรืออยากได้ความคมชัดขณะมองไกล โดยค่าแว่นสายตาสำหรับมองไกลของคุณตุ๊กคือ

 • ตาขวา : -1.75 D
 • ตาซ้าย : -0.75 D

หลังจากได้รับแว่นสายตาสำหรับการใส่ขับรถไปแล้ว คุณตุ๊กไม่มีปัญหากับการใส่แว่นทับ RGP lens แต่อย่างใด เพราะทำให้การขับรถของคุณตุ๊กสะดวกมากขึ้น และตลอดระยะเวลากว่า 6 ปีที่ใช้ RGP lens มาก็ไม่มีปัญหาการเคืองตา หรือตาแดงแต่อย่างใด

แชร์ไปที่ :

บทความอื่นๆ

ติดต่อนัดหมาย