ปวดตาเมื่อใช้คอมพิวเตอร์นานกว่า 1 ชั่วโมง CONVERGENCE EXCESS [AT011]

ปวดตาเมื่อใช้คอมพิวเตอร์นานกว่า 1 ชั่วโมง CONVERGENCE EXCESS [AT011]

คุณหฤทภัค (นามสมมุติ) อายุ 31 ปี อาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง มาที่ร้านหมอแว่นเนื่องจากเพื่อนอาจารย์ด้วยกันแนะนำมา คุณหฤทภัคมีปัญหากับการใช้สายตาโดยเมื่อใช้คอมพิวเตอร์นานกว่าครึ่งชั่วโมง จะเริ่มรู้สึกมีอาการไม่สบายตา ถ้าฝืนใช้ต่ออีกสักพักจะเกิดอาการตามัวและเมื่อยตา บางครั้งถึงขั้นปวดตา ต้องพักสายตาแล้วอาการจะดีขึ้น แต่เมื่อกลับมาทำคอมพิวเตอร์ใหม่อาการก็จะมาอีก

คุณหฤทภัค มีแว่นสายตาเดิม มีค่าสายตาดังนี้

  • ตาขวา : +1.00 -0.75×175 D
  • ตาซ้าย +1.25 -0.50×10 D

มีสายตาเอียงเล็กน้อยทั้งสองข้าง และมักใส่แว่นตลอดเวลาเมื่อทำคอมพิวเตอร์ เนื่องจากถ้าไม่ใส่แว่นจะมองเห็นไม่ชัดจากการมีค่าสายตาเอียงจากการตรวจสายตา ค่าสายตาเดิมยังใช้ได้อยู่ไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้น อาการปวดหัวที่เป็นเนื่องจากการใช้คอมพิวเตอร์จึงไม่ได้มาจากค่าสายตาไม่ตรง ทางร้านหมอแว่นจึงทำการตรวจระบบการมองสองตา (Binocular Vision) โดย  Von Graefe Technique ด้วย Risley Prisms ที่ระยะใกล้และไกล ทำให้ทราบว่า คุณหฤทภัค มีค่า Horizontal Phoria @ distance = 1 Prism Diopter Base In & @ Near = 4 Prism Diopter Base Out  , AC/A ratio = 8  ซึ่งสูงกว่าค่ามาตรฐาน เมื่อวัดค่า BI Reserve @ near ได้ค่า blur/break/recovery  = 3/7/3 Prism Base In

จึงสรุปได้ว่า อาการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานแล้วปวดหัวของคุณหฤทภัค น่าจะเกิดจาก Vergence Disorder ที่เรียกว่า Convergence Excess ที่เกิดจาก AC/A ratio สูงกว่าปกติ ทางร้านจึงอธิบายถึงลักษณะอาการดังกล่าว และทำการแก้ไขโดยแนะนำให้ใช้เลนส์ Anti-Fatigue ทำให้ลดกำลังการเพ่งที่ระยะใกล้ได้ส่งผลให้ค่า Accommodative Convergence ที่ระยะใกล้ลดลง ร่วมกับการทำ Visual Training ที่ช่วยทำให้ Negative Fusional Vergence เพิ่มขึ้นบ้าง

หลังจากการแก้ไข  คุณหฤทภัคสามารถทำคอมพิวเตอร์ได้เป็นเวลานาน 2 ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นโดยไม่มีปัญหาอาการไม่สบายตา ปวดหัว ปวดตามารบกวนอีก และได้แสดงความขอบคุณทางร้านเป็นการใหญ่ เนื่องจากปัญหานี้ได้รบกวนการทำงานของคุณหฤทภัคมานานแล้ว

โดย Convergence Excess ในเด็กอาจทำให้เกิดตาเขเข้าในเมื่อมองไกล้ ถ้าพบแต่เนิ่นๆสามารถแก้ไขด้วยแว่นสายตาได้ ทำให้ตาหายเขโดยไม่ต้องผ่าตัด อนึ่ง ปัญหาทางด้าน Vergence Disorder มีหลากหลายยกตัวอย่างเช่น Convergence Excess, Convergence Insufficiency, Divergence Excess, Divergence Insufficiency ฯลฯ ซึ่งปัญหาแต่ละอย่างของแต่ละบุคคล อาจมีวิธีการแก้ไขที่แตกต่างกัน ดังนั้น ถ้าท่านมีปัญหาการมองชัด แต่ไม่สบายตา มีอาการเมื่อยล้าตาง่าย ใช้สายตาระยะใกล้หรือระยะไกลได้น้อยกว่า 1 ชั่วโมงก็มีอาการไม่สบายตาหรือปวดตา ขอเชิญท่านมารับการตรวจระบบ Binocular Vision ที่ร้านหมอแว่น (โปรดนัดนักทัศนมาตร) เพื่อทำการแก้ไข ทำให้ท่านสามารถใช้ดวงตาของท่านได้อย่างมีความสุขและเต็มประสิทธิภาพ

แชร์ไปที่ :

บทความอื่นๆ

ติดต่อนัดหมาย