สายตาสั้นมาก ใส่ RGP lens มา 2 ปี กลับมาตัดเลนส์ใหม่เพราะค่าสายตาเปลี่ยน (07330)

สายตาสั้นมาก ใส่ RGP lens มา 2 ปี กลับมาตัดเลนส์ใหม่เพราะค่าสายตาเปลี่ยน (07330)

ประวัติ

คุณชิน (นามสมมติ) อายุ 40 ปี ใส่ RGP lens คู่เดิมที่ฟิตติ้งกับหมอเบิร์ดมา 2 ปี ปัจจุบันใส่เลนส์แล้วรู้สึกว่ามองไกลเริ่มไม่ชัด และมองใกล้แย่กว่ามองไกล จึงเข้ามาเช็คสายตา เพื่อสั่งตัดเลนส์คู่ใหม่

กำลังเลนส์ RGP คู่เดิม (Power)

 • ตาขวา : -10.75 D
 • ตาซ้าย : -10.25 D

ค่าสายตาที่วัดทับเลนส์คู่เดิม (Over-reefraction)

 • ตาขวา : -8.75 -1.00 x 90   VA 20/30+3
 • ตาซ้าย : -7.50 -1.75 x 90   VA 20/20-1

ค่าสายตาที่วัดได้ (Subjective refraction)

 • ตาขวา : -13.00 -0.75 x 35
 • ตาซ้าย : -11.50

พาวเวอร์เลนส์ RGP คู่ใหม่ และพารามิเตอร์ต่างๆ

ตาขวา

 • กำลังเลนส์ (Power) : -10.75 D
 • ความโค้งเลนส์ (Base curve; BC) : 7.9 mm
 • เส้นผ่านศูนย์กลางเลนส์ (Diameter) : 9.2 mm

ตาซ้าย

 • กำลังเลนส์ (Power) : -10.25 D
 • ความโค้งเลนส์ (Base curve; BC) : 7.85 mm
 • เส้นผ่านศูนย์กลางเลนส์ (Diameter) : 9.2 mm

หลังจากได้รับเลนส์คู่ใหม่ไป คุณชินมีการมองเห็นที่ชัดเจนขึ้น ไม่มีปัญหากับเลนส์คู่ใหม่แต่อย่างใด และได้แนะนำให้ล้างคราบโปรตีนบนตัวเลนส์ด้วย Progent ทุกๆ 2 เดือน เพื่อป้องกันคราบโปรตีนสะสมบนตัวเลนส์

ภาพถ่าย Slit lamp ขณะใส่เลนส์คู่เก่า ซึ่งจะเห็นคราบโปรตีนที่สะสมบริเวณขอบเลนส์

 • ตาขวา

 • ตาซ้าย

แชร์ไปที่ :

บทความอื่นๆ

ติดต่อนัดหมาย