ทำ RGP lens หาย 1 ข้าง (07311)

ทำ RGP lens หาย 1 ข้าง (07311)

ประวัติ

คุณพิมพ์ (นามสมมติ) อายุ 65 ปี ทำ RGP lens ข้างซ้ายแตก ไม่ได้ใส่เลนส์มา 10 วัน จึงมาวัดสายตาเพื่อตัดเลนส์ข้างซ้าย ซึ่งเลนส์เดิมมีพาวเวอร์ทั้ง 2 ข้างเท่ากัน คือ -5.50 D

ค่าสายตาที่วัดได้ (Subjective refraction)

  • ตาขวา : -5.50 D
  • ตาซ้าย : -5.50 D

จากนั้นให้คุณพิมพ์ลองใส่เลนส์ทดลองที่ตาซ้าย แล้วทำการวัดค่าสายทับเลนส์ (Over-refraction) ได้ค่าดังต่อไปนี้

  • ตาขวา : +0.25 -0.50 x 85  VA 20/20
  • ตาซ้าย : -4.25 -1.50 x 160 VA 20/20

หลังจากวัดสายตาอย่างละเอียดเรียบร้อยแล้ว คุณพิมพ์ได้ตัดสินใจตัดเลนส์ RGP ใหม่ทั้ง 2 ข้าง โดยเป็นเลนส์ RGP แบบ Bi-toric base curve ทั้ง 2 ข้าง ซึ่ง เลนส์ Bi-toric นี้เป็นเลนส์ที่มีความโค้งด้านหน้าของเลนส์เป็นทรงกลม แต่มีความโค้งด้านหลังโค้งตามกระจกตาของบุคคลนั้นๆ เพื่อช่วยแก้ไขสายตาเอียง

พาวเวอร์เลนส์ RGP คู่ใหม่ และพารามิเตอร์ต่างๆ

ตาขวา

  • กำลังเลนส์ (Power) : -5.00 D
  • ความโค้งเลนส์ (Base curve; BC) : 7.42 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเลนส์ (Diameter) : 9.2 mm

ตาซ้าย

  • กำลังเลนส์ (Power) : -5.50 D
  • ความโค้งเลนส์ (Base curve; BC) : 7.30 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเลนส์ (Diameter) : 9 mm

อนึ่ง การทำความสะอาดเลนส์ RGP หรือเลนส์กึ่งนิ่มกึ่งแข็งทุกชนิด ถึงแม้เลนส์จะมีความแข็งมากกว่าเลนส์นิ่มทั่วไป แต่การถูแรงๆอาจจะทำให้เลนส์แตกได้ ดังนั้น การทำความสะอาดเลนส์ทุกครั้งควรค่อยๆถูตัวเลนส์

ภาพเลนส์ RGP ข้างขวาชิ้นเดิม

แชร์ไปที่ :

บทความอื่นๆ

ติดต่อนัดหมาย