ตรวจตา 3 ชั่วโมงกว่า เนื่องจากปัญหาหลายอย่างร่วมกัน [AT010]

ตรวจตา 3 ชั่วโมงกว่า เนื่องจากปัญหาหลายอย่างร่วมกัน [AT010]

คุณบี อายุ 31 ปี (นามสมมุติ) เจ้าของร้านแว่นตามีชื่อเสียงร้านหนึ่ง มาปรึกษาระหว่างเข้าร่วมอบรมวิชาการด้านเลนส์ว่า ตนมีปัญหาสายตาที่ไม่เหมือนคนอื่น กล่าวคือ ตาข้างขวาสั้นและเอียงเล็กน้อยในแนว 90 องศา ส่วนตาซ้ายยาวและเอียงมากกว่าสามร้อยในแนว 180 องศา เมื่อใส่แว่นตามค่าสายตาพบว่ามีอาการงงหัวและมองเห็นไม่ชัด เมื่อลดค่าสายตาเอียงในแว่นตาของตาซ้ายลงครึ่งหนึ่งพบว่าใช้ได้ดีขึ้น เคยใส่คอนแทคเลนส์สายตาเอียงแล้วก็ยังมองเห็นไม่ชัด ปัจจุบันต้องใส่แว่นเท่านั้นและความคมชัดในการใส่แว่นตาก็ไม่เป็นที่น่าพอใจ   นอกจากนั้นยังพบว่ามีอาการตามัวแบบเดี๋ยวมัวเดี๋ยวชัด ถ้าต้องการมองเห็นชัดเจนเช่นตอนขับรถต้องใส่แว่นตา แต่ก็ยังมีปัญหาว่าเวลากลางคืนจะยิ่งเห็นไม่ชัดทำให้ไม่สามารถขับรถได้ เลยแนะนำว่าวันไหนว่างๆลองมาตรวจที่ร้านหมอแว่นเพื่อหาสาเหตุของอาการที่เป็นอยู่

ก่อนการตรวจสายตาได้ถ่ายแผนที่กระจกตา พบว่าตาซ้ายของคุณบีเอียงแบบปกติ ไม่ได้เป็นโรคกระจกตาโป่งพอง ระหว่างตรวจสายตาให้คุณบี พบว่าคุณบีมีอาการเดี๋ยวมัวเดี๋ยวชัดจริงๆ เนื่องจากเมื่อให้อ่านตัวเลขขนาด 20/30 บางครั้งก็อ่านได้ บางครั้งก็อ่านไม่ได้ทั้งๆที่ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลนส์ในเครื่องวัด จึงขอเปลี่ยนมาตรวจสุขภาพตาของคุณบีก่อน พบว่าคุณบีมีปัญหาตาแห้งมากเนื่องจากเครื่องสำอางที่ใช้บริเวณรอบดวงตาจำนวนมากเข้าไปในตารบกวนฟิล์มน้ำตาทำให้ตาแห้งง่าย ทำให้หลังจากกระพริบตามองเห็นชัด แต่เมื่อลืมตาสักพักสิ่งที่มองกลับมัวลง คุณบีมีสุขภาพดวงตาส่วนหน้าดูปกติดี จึงแนะนำให้ลองเช็ดเครื่องสำอางทั้งหมดออกจากดวงตาก่อน และก่อนตรวจตาได้ทำการล้างเครื่องสำอางในดวงตาอีกครั้งด้วยน้ำเกลือ หลังจากที่ล้างเครื่องสำอางแล้ว พบว่าอาการเดี๋ยวมัวเดี๋ยวชัดหายไป จึงทำการตรวจค่าสายตาตามปกติ ได้ค่าสายตาใกล้เคียงกับที่บอก เมื่อให้มองผ่านเลนส์โดยตาทีละข้างพบว่ามองเห็นชัดเจนดี แต่เมื่อให้มองพร้อมกันทั้งสองตากลับพบว่าการมองเห็นแย่ลง เมื่อตรวจระบบกล้ามเนื้อตาเพิ่มเติม พบว่ามีปัญหาตาเขในแนวตั้ง จึงวัดค่าปริซึมแล้วใส่ลงในแว่นตาให้ พบว่าการมองเห็นชัดเจนดี สามารถเห็นภาพสามมิติได้ดีพอสมควรแสดงว่าระบบการทำงานร่วมกันของสองตายังดีอยู่ อย่างไรก็ดีเมื่อคุณบีลุกขึ้นเดินพบว่ามีอาการงงหัวเนื่องจากค่าสายตาสองข้างต่างกันมาก เมื่อให้ทดลองใส่คอนแทคเลนส์สายตาเอียงชนิดนิ่มในด้านที่มีค่าสายตามาก พบว่าเมื่อกระพริบตาแล้วคอนแทคเลนส์หมุนทำให้มีอาการตามัวแบบเดี๋ยวชัดเดี๋ยวไม่ชัดอีก จึงต้องเปลี่ยนชนิดคอนแทคเลนส์ชนิด RGP ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาสายตาเอียงได้ดีและมีปัญหาจากเลนส์หมุนน้อยลง เมื่อใส่คอนแทคเลนส์ทับแว่นตาที่มีค่าปริซึม คุณบีสามารถเดินไปมาได้โดยมีอาการงงบ้างแต่น้อยมากเมื่อเทียบกับแว่นเดิม ดังนั้นคุณบีจึงตัดสินใจทำคอนแทคเลนส์ชนิดRGPสำหรับตาเอียง 1 ข้าง ส่วนแว่นตาทางร้านให้ค่าสายตาไปตัดเองเนื่องจากคุณบีเป็นเจ้าของร้านแว่นตา

doublevision   VerticalDiplopia

รูป: คนไข้เห็นภาพซ้อนจาก กล้ามเนื้อตาแนวตั้งทำงานผิดปกติ

บางครั้งการแก้ไขปัญหาสายตาสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตามาก ต้องอาศัยความรู้และเครื่องมือหลายอย่างเนื่องจากบางปัญหาเป็นปัญหาที่ซับซ้อน ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยอุปกรณ์เพียงอย่างเดียว บางปัญหาที่มีความซับซ้อนอาจต้องใช้เวลาในการตรวจถึงกว่า 3 ชั่วโมงดังกรณีของคุณบี แต่ถ้าตรวจสายตาและสุขภาพตาทั่วไปจะใช้เวลาโดยเฉลี่ยประมาณท่านละ 15-20 นาที

แชร์ไปที่ :

บทความอื่นๆ

ติดต่อนัดหมาย