คนไข้เพศชาย อายุ 32 ปี เป็นกระจกตาโป่ง (Keratoconus) ผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา ก่อนที่จะมาใส่ Scleral lens(B06520)

คนไข้เพศชาย อายุ 32 ปี เป็นกระจกตาโป่ง (Keratoconus) ผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา ก่อนที่จะมาใส่ Scleral lens(B06520)

ประวัติ

คนไข้เพศชาย อายุ 32 ปี มีอาการกระจกตาโป่ง (Keratoconus) ทั้งสองข้าง โดยตาข้างขวารอการเปลี่ยนกระจกตา เคยใส่คอนแทคเลนส์ชนิดแข็ง (RGP) แต่ปัจจุบันไม่ได้ใส่แล้ว เนื่องจากใส่แล้วเคืองตามาก ส่วนตาซ้ายได้ทำการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาเรียบร้อยแล้ว หลังผ่าก็ใส่ RGP ไม่ได้เช่นเดียวกัน  คนไข้อยากมองเห็นชัดขึ้น จักษุแพทย์จึงแนะนำมาทำ RGP

ค่าแว่นปัจจุบันที่ใช้อยู่ การมองเห็นแย่มากโดยเฉพาะตาด้านขวา

  • ตาขวา : -6.00                        VA 20/200 @ 1 เมตร
  • ตาซ้าย : -6.00-4.25×166       VA 20/100 @ 6 เมตร

 

ดร.เบิร์ด ได้ทำการฟิต Scleral lens หลังใส่เลนส์แล้ว คนไข้กลับมามองเห็นได้ชัดเจนใกล้เคียงคนสายตาปกติ คือ 

ค่าการมองเห็นที่ดีที่สุด (Best VA) หลังใส่ Scleral Lens

  • ตาขวา VA 20/20-3
  • ตาซ้าย VA 20/20-1

 

หมายเหตุ

  • คนไข้ที่เป็นกระจกตาโป่ง ถ้ายังไม่รุนแรงอาจจะสามารถใส่เลนส์ Corneal RGP ได้ (เช่น RoseK) แต่ถ้ากระจกตาโป่งมากขึ้น อาจจะไม่สามารถใส่เลนส์เดิมได้ โดยสิ่งที่จะสังเกตได้คือ เลนส์จะหลุดออกจากตาง่าย เลนส์เลื่อนไปมาง่าย หรือใส่เลนส์แล้วระคายเคืองตามากขึ้น
  • คนไข้ที่เป็นกระจกตาโป่งขั้นรุนแรง (Advanced Keratoconus) ทั้งที่ใส่ Ring แล้วหรือยังไม่ได้ใส่  Ring และทั้งที่เปลี่ยนกระจกตาแล้ว (Post PK, Corneal Transplant) ก็สามารถใส่ Scleral Lens ได้ เนื่องจาก Scleral Lens เป็นเลนส์ที่ใหญ่กว่าตาดำ เลนส์จะวางอยู่บนส่วนตาขาวและยกข้ามไม่สัมผัสกระจกตาเลย ทำให้เลนส์ใส่สบาย ไม่เคืองตา และไม่หลุดออกจาตาง่าย นับว่าเป็นเลนส์ที่ดีที่สุดสำหรับคนไข้กลุ่มนี้ในการแพทย์ปัจจุบัน

ภาพแผนที่กระจกตาของตาขวา (ภาพด้านซ้าย) ซึ่งยังไม่ผ่าเปลี่ยนกระจกตา และภาพด้านขวา คือ ภาพแผนที่กระจกตาของตาซ้ายที่ผ่าเปลี่ยนกระจกตาแล้ว

ภาพถ่ายจาก Slit lamp ขณะที่ยังไม่ใส่ Scleral Lens

  • ตาขวา

  • ตาซ้ายที่ผ่าเปลี่ยนกระจกตาแล้ว (สังเกตเห็นรอยเย็บและขอบเขตกระจกตาที่เปลี่ยนใหม่)

ภาพถ่ายจาก Slit lamp ขณะที่ใส่ Scleral Lens

  • ตาขวา

  • ตาซ้าย ที่ผ่าเปลี่ยนกระจกตาแล้ว ทำให้กลับมามองเห็นชัดใกล้เคียงคนปกติ

แชร์ไปที่ :

บทความอื่นๆ

ติดต่อนัดหมาย