Corneal Ectasia หลังทำเลสิก เมื่อใส่ Scleral lens การมองเห็นดีขึ้นมาก (HN07261)

Corneal Ectasia หลังทำเลสิก เมื่อใส่ Scleral lens การมองเห็นดีขึ้นมาก (HN07261)

ประวัติ

คนไข้หญิงไทย อายุ 25 ปี เคยแก้ไขสายตาด้วยการทำเลสิกเมื่ออายุ 24 ปี โดยก่อนทำเลสิก สายตาสั้นประมาณ -5.00 ไดออปเตอร์ หลังทำเลสิก ตาซ้ายมองเห็นได้ชัดเจนเป็นปกติ แต่ตาขวามองเห็นไม่ชัด ขับรถกลางคืนเห็นแสงกระจายจากตาด้านขวา

จากการตรวจคนไข้ พบว่า ตาซ้ายของคนไข้ปกติดีทุกอย่าง ส่วนตาขวากระจกตาใสดี แต่เมื่อถ่ายแผนที่กระจกตา พบว่า บริเวณกลางกระจกตาด้านขวาของคนไข้มีลักษณะนูนตัวขึ้นมามากกว่าปกติ

ค่าสายตาจริงที่วัดได้ (ก่อนใช้เลนส์)

  • ตาขวา : -3.00 -8.75 x 095         VA 20/200+1
  • ตาซ้าย : Plano                           VA 20/20

จากค่าสายตาทั้งสองข้างที่ต่างกันมาก ทำให้คนไข้ใช้แว่นตาไม่ได้ เพราะว่าจะปวดหัวมาก คนไข้จึงไม่ได้ใส่แว่นเลย การมองเห็นของตาขวาเมื่อไม่ใส่แว่นเห็นเลือนลางมาก (FC 1 M) ทำให้ใช้ตาซ้ายเพียงตาเดียว จึงทำให้ความกว้างของสนามภาพลดลง มีความลำบากในการขับรถเพราะมองกระจกหลังด้านขวาลำบาก และเมื่อขับรถกลางคืนตาขวาจะพร่าและเห็นแสงจ้ามากถ้ารถที่ขับสวนมาเปิดไฟสูง

หลังจาก ดร.เบิร์ด ฟิต Scleral lens การมองเห็นของตาขวาดีขึ้นมาก สามารถมองเห็นได้ถึง VA 20/50 ที่ระยะ 6 เมตร โดยแสงกระจายในตอนกลางคืนลดลงเกือบหมด ไม่เห็นภาพซ้อนอีก สามารถขับรถตอนกลางคืนได้ มีการใช้ตาขวาร่วมกับตาซ้ายได้ด้วย

 

ภาพถ่ายแผนที่กระจกตา โดยตาขวา (ภาพซ้าย) บริเวณตรงกลางจะมีสีแดง เนื่องจากกระจกตาที่ปูดขึ้นมา (Corneal Ectasia) ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากการทำเลสิก

ภาพถ่าย Slit lamp ตาขวาของคนไข้ ขณะใส่ Scleral lens ทำให้การมองเห็นดีขึ้นมาก อาการแพ้แสงลดลง สามารถกลับมาขับรถได้อย่างมั่นใจ

 

แชร์ไปที่ :

บทความอื่นๆ

ติดต่อนัดหมาย