ปัญหา-การแก้ไข เมื่อใส่ OK LENS และ RGP LENS (AT206)

ปัญหา-การแก้ไข เมื่อใส่ OK LENS และ RGP LENS (AT206)

ปัญหาการใส่เลนส์ และการแก้ไข

ปัญหา: ใส่เลนส์ไม่เข้า

การแก้ไข: ปัญหาใส่เลนส์ไม่เข้า มักเกิดจากสาเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

• การเปิดเปลือกตาไม่ดี การเปิดเปลือกตาที่ถูกต้อง อย่างน้อยต้องเปิดเปลือกตาได้ใหญ่กว่าตาดำและไม่สามารถกะพริบตาได้

• เปิดเปลือกตาดีแล้ว แต่เมื่อเลนส์จะเข้าตา นิ้วที่เปิดเปลือกตาก็อ่อนแรง ทําให้สามารถกะพริบตาได้ (การเปิดเปลือกตาที่ถูกต้องจะไม่สามารถกะพริบตาได้)

• ไม่กล้าเอาคอนแทคเลนส์มาแปะตา

 

ที่มา : https://www.eyecareconcepts.com.au/hard-contact-lenses-melbourne.html

ถ้าไม่สามารถแก้ไขปัญหาการใส่เลนส์ด้วยตนเอง ท่านสามารถถ่ายวีดีโอขณะใส่เลนส์แล้วส่ง มาที่ Line @drbirdcl เพื่อหมอเบิร์ดจะได้ให้คําแนะนําได้อย่างถูกต้อง

ปัญหา : ใส่แล้วเลนส์ไปอยู่ที่ตาขาว

การแก้ไข: ปัญหาใส่เลนส์แล้วเลนส์ไปอยู่ที่ตาขาว มักเกิดจากสาเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

• ระหว่างใส่เลนส์เข้าตา ตาดำหนีเลนส์ ทําให้ใส่เลนส์ไม่ตรงตาดำ แก้ไขโดยการลืมตาสองข้างและมองตาตัวเองไว้จะลดการกลอกตาหนีได้

• ใส่เลนส์เข้าที่ตาดำได้แล้วแต่ตอนปิดตาไม่ได้มองลง ทําให้เปลือกตาบนดันคอนแทคเลนส์ไปอยู่ที่ตาขาวด้านล่าง การแก้ไข หลังจากใส่เลนส์ที่ตาดำได้แล้ว ให้มองลงแล้วค่อยๆปิดตา

ปัญหา: ใส่เลนส์แล้วเคืองตา

การแก้ไข: ปัญหาใส่เลนส์แล้วเคืองตา มักเกิดจากสาเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

• เป็นผู้ใส่มือใหม่ ผู้ที่เพิ่งเริ่มใส่โอเคเลนส์ (หรือผู้ที่ไม่ได้ใส่มานานแล้วกลับมาใส่ใหม่) อาจรู้สึกเคืองตาในวันแรกๆที่ใช้ ความเคืองตาจะมากที่สุดในวันแรก และลดลงจนกระทั่งหมดไปหลังจากใช้เลนส์ได้ 4-7 วัน ในวันแรกๆถ้ารู้สึกเคืองมากให้ใส่แล้วหลับตาทันที (อาการเคืองตาจะเป็นเฉพาะช่วงกะพริบตา ถ้าหลับตาจะไม่รู้สึกเคืองตา)

• มือไม่สะอาด ทําให้มีสิ่งสกปรกติดคอนแทคเลนส์เข้าสู่ดวงตาทําให้ระคายเคืองตา ก่อนใส่เลนส์ต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง ถ้าจะเช็ดมือให้เช็ดด้วยกระดาษทิชชูชนิดเหนียวเพื่อลดปริมาณฝุ่นที่ติดนิ้ว

• เลนส์ไม่อยู่ที่ตาดํา การแก้ไข เลื่อนเลนส์ให้เข้าตาดำ หรือถอดออกมาเพื่อใส่ใหม่

• มีเศษฝุ่นอยู่ใต้เลนส์ การแก้ไข ให้ถอดเลนส์ออกมาล้างแล้วใส่ใหม่ ถ้ายังคงมีอาการเคืองตาอยู่ให้ถอดคอนแทคเลนส์และโทรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

• เลนส์ชํารุด บิ่น ร้าว แตก ถ้าถอดเลนส์ออกมาแล้ว สังเกตเห็นว่าเลนส์ชํารุด ห้ามใส่เลนส์โดยเด็ดขาด เพราะเลนส์อาจทําให้ตาบาดเจ็บได้ ให้โทรแจ้งผู้เชี่ยวชาญเพื่อสั่งเลนส์ชิ้นใหม่

• อาการเคืองตาเล็กน้อย ทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้งหลังจากใส่เลนส์ การใช้น้ำยาหล่อลื่นก่อนใส่จะช่วยให้สบายตามากขึ้น

 

ที่มา : https://entokey.com/causes-of-contact-lens-damage/

ปัญหา: ใส่เลนส์แล้วแสบตา

การแก้ไข: ปัญหาใส่เลนส์แล้วแสบตา มักเกิดจากสาเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

• แช่คอนแทคเลนส์ด้วยน้ำยาชนิดฟู่ (Clean care) ไม่ครบ 6 ชั่วโมง การแก้ไข ให้ถอดคอนแทคเลนส์ออก และฉีดน้ำเกลือล้างตาจนหมดขวด อาการเคืองตาอาจจะอยู่สักพักแต่จะดีขึ้น ถ้าเคืองตามากขณะกะพริบตา ให้หลับตา ถ้าหลังจาก 4 ชั่วโมงอาการไม่ดีขึ้นให้ไปพบแพทย์ (โดยปกติแล้วอาการจะไม่รุนแรงและจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากล้างตาแล้ว 1-2 ชั่วโมง)

• แพ้สารกันเสียในคอนแทคเลนส์ น้ำยาทําความสะอาดเลนส์ที่ไม่ใช่แบบชนิดฟู่จะมีสารกันเสียผสมอยู่ ซึ่งอาจทําให้บางคนที่แพ้สารกันเสียเกิดอาการแสบตาเมื่อใส่เลนส์ การแก้ไข ล้างเลนส์ด้วยน้ําเกลือก่อนใส่เข้าตา เพื่อล้างสารกันเสียออกจากเลนส์ ข้อควรระวัง น้ำเกลือที่เปิดใช้แล้วควรทิ้งทันทีเมื่อเปิดครบ 14 วัน เนื่องจากน้ำเกลือไม่มีสารกันเสีย การใช้น้ำเกลือเวลานานอาจทําให้เชื้อโรคเข้าไปโตในขวดน้ำเกลือได้ และห้ามแช่เลนส์ในน้ำเกลือเพราะน้ำเกลือไม่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรค ขณะใช้น้ำเกลืออย่าให้ปากจุกน้ำเกลือสัมผัสโดนสิ่งอื่นเพราะจะทําให้เชื้อโรคเข้าสู่ขวดน้ำเกลือได้

• ล้างมือไม่สะอาด มีสารแปลกปลอมหรือสบู่ติดเข้าตา

• ใช้เวลาใส่เลนส์นานมากทําให้เลนส์แห้งและแสบตาเมื่อใส่เข้าตา การแก้ไข หลังจากใส่ให้หลับตาสักพัก อาการแสบตาจะดีขึ้น และควรฝึกการใส่ถอดให้คล่องเพื่อไม่ให้เลนส์แห้งเกินไปเมื่อใส่เข้าตา

• เปิดตานานเกินไปทําให้ตาแห้ง การแก้ไข ให้ฝึกการถอดใส่ให้คล่องทําให้ไม่ต้องเปิดตานานขณะใส่เลนส์

ปัญหา: ใส่แล้วมีฟองอยู่ใต้เลนส์

การแก้ไข: ถ้ามีฟองเล็กน้อยหลังใส่เลนส์ ถ้าสังเกตเห็นควรถอดออกมาใส่ใหม่ การใส่เลนส์แล้วมีฟองอาจเกิดจากเลนส์แห้งเกินไป สามารถแก้ไขโดยก่อนการใส่เลนส์ให้หยอดน้ําตาเทียมหนึ่งหยดลงในเลนส์วางกระจกราบกับพื้นโต๊ะแล้วก้มหน้าใส่เลนส์ ปัญหาดังกล่าวจะหมดไป

ที่มา : https://entokey.com/causes-of-contact-lens-damage/

ปัญหา: ใส่เลนส์แล้วตามัว

การแก้ไข: ปัญหาใส่เลนส์แล้วตามัว มักเกิดจากสาเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

• มีฟองอากาศอยู่ใต้เลนส์ (พบได้บ่อยสุด) การแก้ไข ถ้ามีฟองเล็กน้อยหลังใส่เลนส์ ถ้าสังเกตเห็นควรถอดออกมาใส่ใหม่ การใส่เลนส์แล้วมีฟองอาจเกิดจากเลนส์แห้งเกินไป สามารถแก้ไขโดย ก่อนการใส่เลนส์ให้หยอดน้ำเกลือหรือน้ําตาเทียม(ที่ไม่มีสารกันเสีย)หนึ่งหยดลงในเลนส์ วางกระจกราบกับพื้นโต๊ะแล้วก้มหน้าใส่เลนส์ ปัญหาดังกล่าวจะหมดไป

• คอนแทคเลนส์สกปรก มีคราบโปรตีนสะสม การแก้ไข ทำความสะอาดเลนส์โดยน้ำยาขจัดคราบโปรตีนอย่างน้อยทุกๆ 3 เดือน

• ใส่คอนแทคเลนส์ผิดข้าง การแก้ไข ก่อนใส่เช็คให้ถูกต้อง หากจำไม่ได้ให้โทรสอบถามหมอเบิร์ดก่อน

ปัญหา: ใส่เลนส์แล้วเจ็บตา ตาแดง

การแก้ไข: ปัญหาใส่เลนส์แล้วตามัว มักเกิดจากสาเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

• มีสิ่งแปลกปลอมเป็นปัญหาที่สำคัญ ยิ่งถ้าไปอยู่ใต้เลนส์คนไข้จะเคืองตาและเจ็บตามากทันที การแก้ไข ถอดเลนส์ออกมาล้างแล้วใส่ใหม่

• เลนส์ชำรุด บิ่น ร้าว ถ้าถอดเลนส์ออกมาแล้วสังเกตเห็นว่าเลนส์ชํารุด ห้ามใส่เลนส์โดยเด็ดขาด เพราะเลนส์อาจทําให้ตาบาดเจ็บได้ ให้โทรแจ้งผู้เชี่ยวชาญเพื่อสั่งเลนส์ชิ้นใหม่

• แพ้สารกันเสียในน้ำยาคอนแทคเลนส์ น้ำยาทําความสะอาดเลนส์ที่ไม่ใช่แบบชนิดฟู่จะมีสารกันเสียผสมอยู่ ซึ่งอาจทําให้บางคนที่แพ้สารกันเสีย เกิดอาการแสบตาเมื่อใส่เลนส์ การแก้ไข ล้างเลนส์ด้วยน้ำเกลือก่อนใส่เข้าตา เพื่อล้างสารกันเสียออกจากเลนส์ (ข้อควรระวัง น้ำเกลือที่เปิดใช้แล้วควรทิ้งทันทีเมื่อเปิดครบ 14 วัน เนื่องจากน้ําเกลือไม่มีสารกันเสีย การใช้น้ำเกลือเวลานาน อาจทําให้เชื้อโรคเข้าไปโตในขวดน้ำเกลือได้ และห้ามแช่เลนส์ในน้ำเกลือเพราะน้ำเกลือไม่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรค ขณะใช้น้ำเกลืออย่าให้ปากจุกน้ำเกลือสัมผัสโดนสิ่งอื่นเพราะจะทําให้เชื้อโรคเข้าสู่ขวดน้ำเกลือได้

• ล้างมือไม่สะอาด มีสิ่งแปลกปลอมหรือสบู่ติดเข้าตา

• ใช้เวลาใส่เลนส์นานมาก ทําให้เลนส์แห้งและแสบตาเมื่อใส่เข้าตา การแก้ไข หลังจากใส่ให้หลับตาสักพักอาการแสบตาจะดีขึ้น และควรฝึกการใส่ถอดให้คล่องเพื่อไม่ให้เลนส์แห้งเกินไปเมื่อใส่เข้าตา การเปิดตานานเกินไปทําให้ตาแห้ง การแก้ไข ให้ฝึกการถอดใส่ให้คล่องทําให้ไม่ต้องเปิดตานานขณะใส่เลนส์

แชร์ไปที่ :

บทความอื่นๆ

ติดต่อนัดหมาย