การทําให้เลนส์เลื่อนก่อนถอดเลนส์(AT210)

การทําให้เลนส์เลื่อนก่อนถอดเลนส์(AT210)

ข้อสําคัญที่สุดสําหรับการถอดเลนส์ คือ “ก่อนถอด ต้องทําให้เลนส์เลื่อนก่อน”

 

การทําให้เลนส์เลื่อน ทําได้ดังนี้

  • หลังจากตื่นนอน หยอดน้ําตาเทียมข้างละหนึ่งหยด
  • หลับตา และดึงหางตาไปข้างๆ 30 ครั้ง
  • ลืมตามองกระจก ลองใช้นิ้วดันเปลือกตาบน สังเกตที่ขอบตาดําว่ามีขอบเลนส์เลื่อนไปมาเมื่อดันเปลือกตา ถ้าพบว่าเลนส์เลื่อนแล้วจึงถอดออกได้
  • ถ้าเลนส์ยังไม่เลื่อน ให้ทําซำ้ด้านบนหรืออาจไปทํากิจกรรมอื่นๆก่อน เช่น แปรงฟัน อาบน้ํา (ระวังอย่าลืมตาโตมากขณะน้ําโดนหน้า) แต่งตัว โดยระหว่างทํากิจกรรมอื่นให้ลืมตาเป็นปกติ เสร็จแล้วค่อยมาถอดเลนส์ ส่วนใหญ่เลนส์จะเลื่อนเองหลังจากตื่นนอนไม่เกิน 30 นาที
  • ถ้าเลนส์เลื่อนยากทุกวัน โปรดโทรนัดตรวจ
  • การถอดขณะที่เลนส์ยังไม่เลื่อน อาจทําให้รู้สึกเคืองตา ตามัว ตาแดง หลังจากถอดได้ ถ้าหลังจากถอดเลนส์ 1 ชั่วโมงไปแล้วยังรู้สึกเคืองตาอยู่ให้ปรึกษาหมอเบิร์ด

แชร์ไปที่ :

บทความอื่นๆ

ติดต่อนัดหมาย