ชายไทยอายุ 44 ปี สายตาสั้นมาก และสองข้างสั้นไม่เท่ากัน ข้างสั้นเยอะยังไม่หยุดเพิ่ม ร่วมกับปัญหากล้ามเนื้อตา แก้โดยโอเคเลนส์ควบคู่กับแว่นตาสายตาและปริซึม [6692]

ชายไทยอายุ 44 ปี สายตาสั้นมาก และสองข้างสั้นไม่เท่ากัน ข้างสั้นเยอะยังไม่หยุดเพิ่ม ร่วมกับปัญหากล้ามเนื้อตา แก้โดยโอเคเลนส์ควบคู่กับแว่นตาสายตาและปริซึม [6692]

ประวัติ

ชายไทยอายุ 44 ปี มีปัญหาใส่แว่นแล้วไม่สบายตา เห็นภาพซ้อน เคยใส่คอนแทคเลนส์แต่ใส่ไม่ได้เนื่องจากตาแห้ง

ค่าแว่นเดิม

 • ตาขวา : -10.00 -1.25 x 178  (ใส่ได้ไม่เต็ม เพราะถ้าใส่เยอะแล้วจะเห็นภาพซ้อน)
 • ตาซ้าย : -5.75 -1.00 x 160

จากการซักประวัติเพิ่มเติม คนไข้เป็นต้อหินและยังคงตรวจติดตามผลต่อเนื่องอยู่ และมีต้อกระจกเล็กน้อยทั้งสองตา แต่ไม่อยู่กลางเลนส์ตา จึงไม่เป็นปัญหากับการมองเห็นมากนัก

ภาพ Slit lamp

 • ตาขวา

 • ตาซ้าย

ค่าสายตาที่วัดได้

 • ขวา : -12.75-0.75×020       VA 20/25
 • ซ้าย : -6.25-0.75×160         VA 20/20

จากการตรวจพบว่า คนไข้มีสายตาสั้นมากทั้งสองข้าง และสายตาเอียงเล็กน้อย การใส่แว่นแล้วไม่สบายตา อาจจะเกิดจากปัญหา Anisometropia โดยค่าสายตาสั้นของทั้งสองข้างแตกต่างกันเกิน 2 ไดออปเตอร์ ทำให้ใส่แว่นตาแล้วเกิดอาการไม่สบายตา โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าสายตาสั้นสองข้างของคนไข้ต่างกันถึง -6.50 ไดออปเตอร์ ทำให้เมื่อเหลือบมองต่ำจะเห็นเส้นบรรทัดหนึ่งเส้นแยกเป็นสองเส้นจากปรากฏการณ์ Vertical Prism Imbalance

นอกจากนั้น เมื่อใส่แว่นค่าเต็ม ยังพบปัญหาตาเข โดยวัดค่ามุมเขตาซ้ายได้ 16.25 Prism BO & 4.25 Prism BD

สรุปปัญหา

 • สายตาสองข้างต่างกันถึง -6.50 ไดออปเตอร์ ทำให้ใส่แว่นแล้วไม่สบายตา จาก Vertical Prism Imbalance และขนาดภาพของสองตาไม่เท่ากัน
 • ปัญหาตาเข กล้ามเนื้อตา
 • ใส่คอนแทคเลนส์นิ่มไม่ได้ เพราะมีภูมิแพ้และตาแห้ง
 • สายตาสั้นด้านขวาที่สั้นมากกว่า และยังสั้นเพิ่มขึ้นทุกปี

การแก้ไข

 • จ่ายโอเคเลนส์เฉพาะตาขวา เพื่อควบคุมสายตาสั้น และแก้ปัญหาสายตาสองข้างต่างกันเยอะ โดยลดค่าสายตาของตาขวาลงมาให้ใกล้เคียงค่าสายตาของตาซ้าย หลังจากใส่โอเคเลนส์ วัดสายตาข้างขวาได้ -8.00 sph (20/25-1) (สายตาลดลงไป -5.00 D หลังใส่โอเคเลนส์ ที่จริงสามารถลดค่าสายตาลงได้มากกว่านี้ แต่ว่าการแก้สายตาสั้นมากกว่านี้ต้องใช้เลนส์รุ่นที่อาจทำให้ Treatment Zone เล็กลง ส่งผลเสียต่อการขับรถในเวลากลางคืน หมอเบิร์ดเลยแก้เพียงเท่านี้ ก่อนแก้ทดลองใส่เลนส์นิ่มค่านี้แล้ว พบว่าสามารถรวมภาพได้ดี)
 • จ่ายแว่นแก้สายตาที่เหลือด้วยแว่นตา พร้อมด้วยค่าปริซึมที่จำเป็น

หลังการใช้โอเคเลนส์ร่วมกับแว่นตาที่มีค่าปริซึม อาการไม่สบายตาหายไป และไม่มีปัญหาเห็นภาพซ้อนอีก แม้เหลือบตามองสูงมองต่ำ

ค่าแว่นปริซึมที่ใช้

ตาขวา : -9.00 -1.00 x 095 with 4.25 ∆BO, 1 ∆BU    VA 20/25-2

ตาซ้าย : -6.00 -0.25 x 136 with  6 ∆BD, 1 ∆BD        VA 20/25-2

ปัจจุบัน จากการตรวจตามผลล่าสุดหลังใส่โอเคเลนส์ 4 ปี คนไข้ยังสามารถใช้เลนส์ค่าสายตาเดิมได้อยู่โดยสายตาสั้นไม่เพิ่มขึ้น

ภาพแผนที่กระจกตา ก่อนใส่โอเคเลนส์

ภาพแผนที่กระจกตา หลังใส่โอเคเลนส์

แชร์ไปที่ :

บทความอื่นๆ

ติดต่อนัดหมาย