คอนแทคเลนส์สำหรับสายตายาวสูงอายุ Presbyopia [AT082]

คอนแทคเลนส์สำหรับสายตายาวสูงอายุ Presbyopia [AT082]

ปัญหาสายตายาวสูงอายุทำให้ค่าสายตามองไกลและค่าสายตามองใกล้เป็นคนละค่ากัน ทำให้คอนแทคเลนส์เดิมที่เคยใส่แล้วมองเห็นได้ชัดเจนทั้งไกลและใกล้ มาวันนี้กลับใช้มองใกล้ไม่ชัดเจนหรือไม่สบายตา การแก้ไขโดยทั่วไปอาจต้องมีแว่นอีกอันเพื่อใส่ทับคอนแทคเลนส์เมื่อทำงานระยะใกล้ หรือเปลี่ยนจากการใช้คอนแทคเลนส์ไปใช้แว่นตาแทน ซึ่งผู้ที่ถนัดใช้คอนแทคเลนส์มักไม่ต้องการเช่นนั้น โดยต้องการคอนแทคเลนส์ที่ทำให้มองเห็นได้ชัดทั้งระยะใกล้และไกลเหมือนที่เคยเป็น

คอนแทคเลนส์สำหรับสายตายาวสูงอายุ มีด้วยกันหลายอย่างหลายโครงสร้าง ส่วนใครจะเหมาะกับคอนแทคเลนส์แบบใด ขึ้นอยู่กับสภาพของดวงตาและลักษณะการใช้งานสายตาที่ต้องการ ซึ่งการเลือกคอนแทคเลนส์ที่ถูกต้องกับการใช้งานและเหมาะสมกับสภาพดวงตา จะทำให้มองเห็นได้ชัดเจนทั้งระยะใกล้และไกลโดยไม่ต้องพึ่งแว่นตา ตัวอย่างการแก้ไขสายตายาวสูงอายุด้วยคอนแทคเลนส์เช่น

  • คอนแทคเลนส์ Monovision
  • คอนแทคเลนส์ Modified Monovision
  • คอนแทคเลนส์ Soft Multifocal
  • คอนแทคเลนส์ Bifocal RGP
  • รวมทั้งคอนแทคเลนส์สายตายาวสูงอายุเฉพาะบุคคล เช่น สำหรับคนเคยทำเลสิกหรือ PRK, สำหรับกระจกตาบิดเบี้ยวผิดรูป (Irregular Cornea), สำหรับผู้ตาแห้ง ฯลฯ

แชร์ไปที่ :

บทความอื่นๆ

ติดต่อนัดหมาย