คอนแทคเลนส์สำหรับกระจกตาผิดปกติ [AT081]

คอนแทคเลนส์สำหรับกระจกตาผิดปกติ [AT081]

ความผิดปกติของกระจกตาส่วนใหญ่ ทำให้มีปัญสายตาที่แว่นตาหรือคอนแทคเลนส์ทั่วไปไม่สามารถแก้ไขทำให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนและสบายตาได้ ตัวอย่างกระจกตาผิดปกติ เช่น

  • กระจกตาโป่งพอง Keratoconus : โรคที่ทำให้กระจกตาบริเวณกลางตาดำบางลงและกระจกตาปูดออกมา
  • Keratoglobus : โรคที่ทำให้กระจกตาบางลงทั้งบริเวณกลางและริมตาดำ ทำให้กระจกตาปูดออกมา
  • Pellucid Marginal Degeneration : โรคที่ทำให้กระจกตาบางลงเฉพาะบริเวณริมตาดำใกล้กับตาขาว ทำให้กระจกตาปูดออกมา
  • Corneal Ectasia : กระจกตาปูดออกมา ที่เกิดจากสาเหตุต่างๆเช่น หลังการทำเลสิกหรือ PRK
  • Irregular cornea : กระจกตาไม่เรียบหรือมีความโค้งไม่สม่ำเสมอเนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่น กระจกตาบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ จากการติดเชื้อ หรือจากการผ่าตัด ฯลฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

ความผิดปกติดังตัวอย่างที่กล่าวมา ถ้าเป็นมากจนกระทั่งเกิดกระจกตาขุ่นบดบังการมองเห็น แพทย์อาจพิจารณาผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนกระจกตา แต่ถ้ากระจกตายังคงใสดีอยู่ คอนแทคเลนส์ที่สั่งตัดเฉพาะบุคคลสามารถช่วยให้กลับมามองเห็นได้อย่างชัดเจนและสบายตาได้ โดยคอนแทคเลนส์ที่สามารถใช้ได้ดีกับกรณีดังกล่าวเช่น สเคลอร่าเลนส์ (Scleral lens), ไฮบริดเลนส์ (Hybrid lens) หรือคอนแทคเลนส์นิ่มออกแบบพิเศษเฉพาะบุคคล ฯลฯ เนื่องจากช่วยลดโอกาสการเกิดกระจกตาขุ่นตัวได้เมื่อเทียบกับการใช้คอนแทคเลนส์ Corneal RGP ทั่วไป

ภาพ Scleral lens ที่เป็นคอนแทคเลนส์กึ่งนิ่มกึ่งแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่าตาดำ วางอยู่บนกระจกตาโดยที่ไม่มีส่วนใดของเลนส์สัมผัสกระจกตา

 

 

 

 

 

 

ที่มา : https://getsclerals.com/

แชร์ไปที่ :

บทความอื่นๆ

ติดต่อนัดหมาย