คอนแทคเลนส์กึ่งแข็งกึ่งนิ่มขนาดเล็กกว่าตาดำ

ติดต่อนัดหมาย