ตรวจการเพิ่มขึ้นของสายตาสั้นอย่างแม่นยำด้วยเครื่องตรวจ Axial Length (ATL019)

ตรวจการเพิ่มขึ้นของสายตาสั้นอย่างแม่นยำด้วยเครื่องตรวจ Axial Length (ATL019)

 

ในกลุ่มเด็กสายตาปกติ การเจริญเติบโตของกระบอกตา จะมีการพัฒนาจนกระทั่งอายุ ประมาณ 6-7 ขวบ แต่ในกลุ่มเด็กที่ยังมีความยาวกระบอกตาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พบว่าเด็กอายุ 6 ถึง 14 ปี กระบอกตาจะยาวขึ้นโดยเฉลี่ย 0.1 mm ต่อปี (ความยาวกระบอกตาในเด็กเอเชียตะวันออกจะมีความยาวเฉลี่ยคือประมาณ 23.86 mm.)

การตรวจวัดหาการเพิ่มขึ้นของสายตาสั้น จะตรวจด้วยการวัดสายตาและการวัดความยาวกระบอกตา

ซึ่งการวัดสายตาจะตรวจดูการหักเหของแสง ซึ่งสามารถหาค่าสายตาสั้น, สายตายาวและสายตาเอียงในเด็กได้ แต่ก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่จะส่งผลให้การตรวจสายตานั้นได้ค่าที่ถูกต้อง เช่น การให้ความร่วมมือของคนไข้ และ ระบบการเพ่งของคนไข้ (Accommodation)

การวัดความยาวกระบอกตาเป็นวิธีการตรวจที่จะบอกได้ว่าสายตาสั้นเพิ่มขึ้นจริงหรือไม่ เนื่องจากมีความแม่นยำมากกว่าการตรวจวัดสายตาถึง 10 เท่า สาเหตุหลักเนื่องมาจากไม่มีระบบการเพ่งของคนไข้มาเป็นปัจจัยให้เกิดความผิดพลาด นอกจากนี้ความยาวกระบอกตายังมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงของโรคตาที่เกิดจากสายตาสั้นมากกว่าการหักเหของแสง

จะวัดความยาวกระบอกตาได้อย่างไร ?

ความยาวกระบอกตาจะวัดจากด้านหน้า (ผิวด้านหน้าของกระจกตา) ไปสู่ด้านหลัง (จุดรับภาคในจอประสาทตา)  วิธีวัดความยาวกระบอกตาที่แม่นยำที่สุดคือการใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Optical Biometry หรือ Optical Low- Coherence Interferometry.

สามารถอ่านงานวิจัยการเปรียบเทียบความแม่นยำในการตรวจความยาวกระบอกตาได้ที่นี่

 

 

**ความยาวกระบอกตาที่เพิ่มขึ้น 0.325 mm จะเท่ากับมีสายตาสั้นเพิ่มขึ้น -1.00 D

 

ขั้นตอนการตรวจความยาวกระบอกตา เพียง 4 Steps ด้วยเทคโนโลยี Optical Low- Coherence Interferometry.

 

 

ควรตรวจสายตาหรือความยาวกระบอกตาบ่อยแค่ไหน ?

เนื่องจากกลุ่มเด็กที่มีสายตาสั้น จะมีความยาวกระบอกตาเพิ่มขึ้นในแต่ละช่วงอายุที่ต่างกัน โดยที่เด็กอายุ 7-10 ปี จะมีความยาวกระบอกตาเพิ่มขึ้นเฉลี่ยอย่างน้อย 0.3 mm ต่อปี หรือสายตาสั้นเพิ่มขึ้นอย่างน้อย -0.75 D ต่อปี

และในเด็กอายุ 11-16 ปี จะมีความยาวกระบอกตาเพิ่มขึ้นเฉลี่ยอย่างน้อย 0.2 mm ต่อปี หรือสายตาสั้นเพิ่มขึ้นอย่างน้อย -0.50 D ต่อปี

ดังนั้น เด็กควรได้รับการตรวจสายตาหรือความยาวกระบอกตาทุก 6 เดือน หรืออย่างน้อย ทุก 12 เดือน

อ้างอิง : https://www.myopiaprofile.com/articles/how-much-axial-length-growth-is-normal

ข้อมูลอ้างอิงจาก

https://www.myopiaprofile.com/articles/how-much-axial-length-growth-is-normal

https://www.mykidsvision.org/knowledge-centre/understanding-expectations-in-myopia-control

https://www.nature.com/articles/6702701

The Importance of Measuring Axial Length

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Line : @drbirdcl

แชร์ไปที่ :

บทความอื่นๆ

ติดต่อนัดหมาย