การตรวจสายตาสั้น ยาว เอียง ด้วยตนเอง[AT051]

การตรวจสายตาสั้น ยาว เอียง ด้วยตนเอง[AT051]

ขั้นตอนการตรวจสายตา สั้น ยาว เอียง ด้วยตนเอง

  1. เข้าไปดาวโหลด แผ่นทดสอบการมองเห็นในหน้านี่ที่หัวข้อ “ไฟล์ประกอบ” หรือเข้าไปดาวโหลดตามลิ้งข้างล่าง และปริ้นลงกระดาษ (ห้ามตั้งค่าปริ้นเตอร์ให้ประหยัดหมึก เพราะจะทำให้ตัวหนังสือจางและการทดสอบได้ผลไม่ดีครับ)  https://docs.google.com/file/d/0ByXVSzEXKavFMDY2NzIzZjktZDJmOC00ZDVhLTlhNTMtZTIwMDg4OTRkOWEy/edit?authkey=CPuE3ccF&;;;hl=en&pli=1

หลังจากดาวน์โหลดแล้ว ตรวจสอบความถูกต้องของขนาดตัวอักษรโดยใช้ไม้บรรทัดวัดเส้นที่มุมขวาล่างของแผ่นทดสอบ ถ้าวัดได้ขนาด 10 เซนติเมตรพอดีแสดงว่าขนาดตัวอักษรถูกต้อง

  1. 2.วางแผ่นทดสอบนี้ไว้ให้ห่างจากตา 6 เมตรในที่ๆมีแสงสว่างเพียงพอ ทำเครื่องหมายที่พื้นที่ระยะห่าง 6 เมตรและ 50 เซนติเมตรจากแผ่นทดสอบ
  2. 3.เตรียมกระดาษโน๊ตและปากกาเพื่อจดสิ่งที่ท่านเห็น  อาจเขียนตารางไว้เพื่อเตรียมบันทึกข้อมูล
ตาขวา / 6 เมตร ตาซ้าย / 6 เมตร
ตาขวา / 50 เซนติเมตร ตาซ้าย / 50 เซนติเมตร
  1. 4.ปิดตาซ้ายด้วยแผ่นกระดาษ(ถ้าใช้มือปิดตาอย่าให้มือกดหนังตาเพราะอาจทำให้กระจกตาแบนลงชั่วคราวและค่าสายตาเปลี่ยนไปได้) ใช้ตาขวาดูที่ตัวหนังสือในแถวที่ 2 บันทึกสิ่งที่ท่านเห็น อาจบันทึกเป็น E M 3 W หรือแล้วแต่ถนัด(ที่ “ตาขวา / 6 เมตร”) ระหว่างการดูตัวหนังสืออย่าหยีตา สามารถกระพริบตาได้ถ้ามองเห็นไม่ชัด(ถ้าท่านมองไม่เห็นตัวหนังสือไม่ชัด อนุญาตให้เดาได้ แต่ถ้ามองไม่เห็นจริงๆก็ไม่ต้องเดา) เมื่อบันทึกสิ่งที่เห็นด้วยตาข้างขวาแล้ว ให้ปิดตาข้างขวาโดยใช้ตาซ้ายมองและทำซ้ำขั้นตอนในข้อ 4 ทั้งหมดอีกครั้ง หลังจากข้อนี้แล้วท่านจะได้ผลการอ่านตัวหนังสือของตาซ้ายและตาขวาที่ระยะห่าง 6 เมตร ข้างละ 7 ตัว
  2. 5.ขยับเข้าไปใกล้แผ่นกระดาษที่ระยะ 50 เซนติเมตร และปิดตาซ้าย ใช้ตาขวาดูบรรทัดที่ 6 จดตัวหนังสือที่เห็น เสร็จแล้วทำซ้ำกับตาอีกข้าง
  1. เมื่อได้ข้อมูลทั้งหมด ให้ตรวจคำตอบกับแผ่นทดสอบว่าตาแต่ละข้าง อ่านได้ถูกต้องกี่ตัวในแต่ละระยะ นำมาวิเคราะห์กับตารางข้างล่าง โดยปรียบเทียบข้อมูลของตาข้างเดียวกันเท่านั้น(เช่นใช้ข้อมูลตาซ้าย 6 เมตรเทียบกับตาซ้าย 50 เซนติเมตร)

ตัวอย่างการบันทึกอักษรที่อ่านได้

ตาขวา / 6 เมตร

E M 3 E W 3 M = ถูก7

ตาซ้าย / 6 เมตร

E W E 3 W E M= ถูก 3

ตาขวา / 50 เซนติเมตร

E W E 3 W E M= ถูก 3

ตาซ้าย / 50 เซนติเมตร

E W E 3 W E M= ถูก 3

◦     ถ้าอ่านทั้งระยะ 6 เมตรและระยะ 50 เซนติเมตรถูกต้องทั้งหมด(ตาซ้ายเทียบตาซ้าย และตาขวาเทียบตาขวา) แสดงว่าท่านอาจไม่มีค่าสายตาสั้นหรือสายตาเอียงเลยหรือถ้ามีก็มีน้อยมาก(ไม่ควรเกิน 0.5 ไดออปเตอร์)  แต่ท่านอาจมีสายตายาวได้เล็กน้อยหรือไม่มีก็ได้

◦     ถ้าอ่านตัวหนังสือที่ระยะ 6 เมตร ได้ถูกต้องมากกว่าระยะ 50 เซนติเมตร แสดงว่าท่านอาจมีปัญหาสายตายาวหรือสายตายาวสูงอายุ หรือทั้งสองอย่าง

ดูเพิ่มเติมการตรวจสายตายาวสูงอายุได้ที่

http://www.doctorvision.net/main.php?mpage=menu3_show&;;news_no=12

◦     ถ้าอ่านตัวหนังสือที่ระยะ 6 เมตร ได้ถูกต้องน้อยกว่าระยะ 50 เซนติเมตร แสดงว่าท่านอาจมีปัญหาสายตาสั้น

◦     ถ้าอ่านตัวหนังสือทั้งที่ระยะ 6 เมตรและระยะ 50 เซนติเมตร ผิดเป็นบางตัวทั้งสองระยะ แสดงว่าท่านอาจมีปัญหาสายตาเอียง

◦     ถ้าท่านไม่สามารถอ่านตัวหนังสือได้เลยไม่ว่าระยะใกล้หรือระยะไกล แสดงว่าท่านมีสายตาสูงมากหรืออาจมีความผิดปกติของระบบการมองเห็น แนะนำให้นัดเข้าพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจตา

หมายเหตุ

  • การทดสอบนี้เป็นการทดสอบเฉพาะการมองเห็นละเอียดนั้น ไม่ได้เป็นการทดสอบโรคตา ดังนั้นแม้ว่าท่านจะผ่านการทดสอบโดยสามารถอ่านตัวหนังสือได้ทุกตัว ก็ไม่ได้หมายความว่าท่านไม่มีปัญหาโรคตา
  • การทดสอบนี้เป็นการทดสอบสายตาด้วยตนเองอย่างหยาบๆเท่านั้น การวัดสายตาอย่างละเอียดเพื่อให้ได้ค่าสายตาที่ถูกต้อง ให้ไปทำการวัดสายตากับร้านแว่นตาที่เชื่อถือได้
  • สายตาสั้น และสายตายาว เป็นสภาวะที่เกิดพร้อมกันไม่ได้ นอกนั้นสามารถเกิดพร้อมกันได้ในตาข้างเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น มีทั้งสายตายาว สายตาเอียง และยาวสูงอายุ หรือมีทั้งสายตาสั้น สายตาเอียง และยาวสูงอายุในตาข้างเดียวกันก็ได้

แชร์ไปที่ :

บทความอื่นๆ

ติดต่อนัดหมาย