ควบคุมสายตาสั้น : ORTHO-K อีกทางเลือกหนึ่งในการแก้ไขสายตานอกเหนือจากการทำเลสิค โดย นิตยสาร TECHNOPHILIC MAGAZINE[AT063]

ควบคุมสายตาสั้น : ORTHO-K อีกทางเลือกหนึ่งในการแก้ไขสายตานอกเหนือจากการทำเลสิค โดย นิตยสาร TECHNOPHILIC MAGAZINE[AT063]

Ortho-K: A promising alternative to LASIK

-What is Ortho-K?
-How Ortho-K correct vision?
-Advantages of Ortho-K
-Benefits & Risks

แชร์ไปที่ :

บทความอื่นๆ

ติดต่อนัดหมาย