คอนแทคเลนส์ชนิดกึ่งแข็งกึ่งนิ่มขนาดใหญ่กว่าตาดำ

ติดต่อนัดหมาย