คุณแม่สายตาสั้นมาก พาลูกมาควบคุมสายตาสั้น

คุณแม่สายตาสั้นมาก พาลูกมาควบคุมสายตาสั้น

ประวัติ

น้องบอย เด็กชายอายุ 5 ปี 8 เดือน มีสายตาสั้นประมาณ -4.00 D (สั้นสี่ร้อย) ทั้ง 2 ข้าง คุณแม่มีความกังวลกลัวว่าลูกจะสายตาสั้นมากขึ้นในอนาคต เพราะตัวคุณแม่เองมีประวัติสายตาสั้นตั้งแต่ ป.2 และสายตาหยุดที่ประมาณพันกว่า จึงมาปรึกษาเรื่อง OK lens คุมสายตาสั้นกับหมอเบิร์ด

แว่นเดิม

  • ตาขวา : -3.75 D
  • ตาซ้าย : -4.00 D

ค่าสายตาที่วัดได้ (Subjective refraction)

  • ตาขวา : -4.25 -0.50 x 170  VA  20/25-2
  • ตาซ้าย : -4.50 -0.50 x 150  VA  20/25-2

เมื่อคุยถึงเรื่องรายละเอียดของ OK lens แล้ว คุณแม่ได้ตัดสินใจตัด OK lens 1 คู่ให้น้องบอยใส่ โดยที่คุณแม่เป็นคนใส่และถอดให้น้องตลอด

ผ่านมา 6 ปี น้องบอยเปลี่ยนโอเคเลนส์ไป 2 คู่ ไม่ต้องใช้แว่นสายตาอีกต่อไป  โดยเมื่อถอดเลนส์ออกแล้วสามารถอ่าน VA ได้ 20/20-2 ทั้งสองข้าง ซึ่งเป็นการมองเห็นที่เทียบเท่ากับคนปกติ

จากงานวิจัยของคุณ Virginie J.M. Verhoeven และคณะพบว่า สายตาสั้นมีลักษณะถ่ายทอดทางพันธุกรรม เมื่อตรวจระดับยีนพบยีนหลายตัวที่เกี่ยวข้องกับสายตาสั้น โดยผู้ที่มียีนดังกล่าวมีโอกาสสายตาสั้นกว่าคนปกติ แต่ทั้งนี้สายตาสั้นยังมีปัจจัยอื่นๆหลายปัจจัยร่วมด้วย

แชร์ไปที่ :

บทความอื่นๆ

ติดต่อนัดหมาย