การใส่ SCLERAL LENS (AT219)

การใส่ SCLERAL LENS (AT219)

การเตรียมตัวก่อนใส่เลนส์

 1. ตัดเล็บให้สั้นและล้างมือให้สะอาด เช็ดเครื่องสำอางบริเวณรอบดวงตาออกก่อน
 2. เตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้ให้พร้อม เช่น จุ๊บ, น้ำตาเทียม, ตลับใส่เลนส์, กระจก, ถาดรองอุปกรณ์ เผื่อเลนส์ร่วงจะได้ไม่กลิ้งตกพื้น
 3. เช็คความผิดปกติของตาว่ามีสิ่งผิดปกติอะไรหรือไม่
 4. เช็คว่าเลนส์ถูกข้างหรือไม่
 5. เช็คความสะอาดของเลนส์ โดยเมื่อส่องกับไฟต้องไม่มีคราบสกปรกสะสม (Deposit)
 6. เช็คว่าเลนส์ไม่มีรอยแตกหักหรือบิ่น
 7. เติมน้ำเกลือลงในเลนส์จนเต็ม เพื่อป้องกันการเกิดฟองเมื่อใส่เลนส์ เพราะหากมีฟอง เลนส์จะเลื่อนง่ายและใส่ไม่สบาย โดยน้ำเกลือที่ใช้ควรเป็นน้ำเกลือที่ปราศจากสารกันเสียและสารเคมี

การใส่โดยใช้จุ๊บ (Plunger)

โดยใช้จุ๊บแบบมีรู

 

 

 

 

 

 

 1. บีบจุ๊บให้ลึกที่สุด วางเลนส์ให้อยู่ตรงกลางจุ๊บ
 2. เติมน้ำเกลือในเลนส์ให้เต็ม
 3. ก้มหน้า มองปลายเท้า คางชิด ให้หน้าขนานกับพื้น
 4. ใช้มือข้างที่ไม่ได้ถือจุ๊บ เปิดเปลือกตาบน
 5. ตั้งจุ๊บให้ตรงแล้วใช้นิ้วที่ว่างในข้างที่ถือจุ๊บเปิดเปลือกตาล่าง แล้วใส่เลนส์เข้าตา ดังรูป

 

 

 

ที่มา : https://synergeyes.com/specialty-contact-lenses/handling-care/

วีดีโอการใส่ Scleral lens ด้วยจุ๊บ (นาที่ที่ 1.10)

การใส่โดยไม่ใช้จุ๊บ (Plunger)

ที่มา https://eyepeopleoptometry.com/scleral-lens-training/

 

 1. ให้ใช้นิ้วมือข้างถนัด 2 นิ้ว (นิ้วชี้และนิ้วกลาง) หรือ 3 นิ้ว (นิ้วโป้ง นิ้วชี้และนิ้วกลาง) นิ้วเรียงติดกัน วางเลนส์บนนิ้ว จากนั้นเติมน้ำเกลือจนเต็ม (นาทีที่ 4.26)
 2. เปิดเปลือกตาทั้งบนและล่าง โดยต้องลืมตาทั้ง 2 ข้าง เพราะหากลืมตาข้างเดียว ตาข้างที่เปิดจะเล็กทำให้ใส่เลนส์ได้ยาก
 3. หากเปิดเปลือกตาบนและล่างพร้อมกันไม่ได้ (นาทีที่ 3.24) ให้เปิดตาบนก่อนและสอดเลนส์ให้อยู่ใต้เปลือกตาบน จากนั้นเปิดตาล่างและสอดเลนส์ที่เหลือเข้าไป
 4. ในการใส่ ให้ก้มศีรษะขนานกันพื้น มองที่ปลายเท้าตัวเอง และดันเลนส์เข้าตา
 5. เมื่อเลนส์เข้าตาแล้ว ให้หลับตา จากนั้นบีบและดึงจุ๊บออก
 6. กระพริบตาเล็กน้อยและส่องกระจกดูว่าเลนส์อยู่ตรงกลางตาดำไหม ถ้าไม่ใช่ ให้ถอดออกแล้วใส่ใหม่
วีดีโอการใส่ Scleral lens โดยไม่ใช้จุ๊บ

แชร์ไปที่ :

บทความอื่นๆ

ติดต่อนัดหมาย