ลูกชอบเอียงคอมอง อาจมีปัญหากล้ามเนื้อตา[AT028]

ลูกชอบเอียงคอมอง อาจมีปัญหากล้ามเนื้อตา[AT028]

 

น้องธนันต์ (นามสมมุติ) อายุ 19 ปี ตามคุณแม่มาตรวจตา หลังจากคุณแม่ตรวจเสร็จจึงลองให้ตรวจสายตาดู น้องธนันต์ไม่เคยใส่แว่นตา ค่าจากเครื่องคอมพิวเตอร์พบว่าน้องมีค่าสายตายาวและเอียงเพียงเล็กน้อย ซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจนโดยไม่ต้องใส่แว่นตา

จากการสังเกตพบว่าน้องธนันต์คอเอียงเล็กน้อย เมื่อถามพบว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกับคอและสามารถตั้งคอให้ตรงได้ แต่เมื่อทดลองให้ตั้งคอตรงแล้วมองตัวอักษรเล็กๆที่ระยะไกลพบว่าน้องธนันต์เห็นภาพซ้อน จากการตรวจอย่างละเอียดพบว่าน้องมีปัญหากล้ามเนื้อตาในแนวบนล่างอยู่ที่ 14 Prism Diopter Base Up OS ทำให้เมื่อทำหน้าตรงๆแล้วมองจะเห็นภาพซ้อน แต่เมื่อเอียงคอมองในตำแหน่งที่เหมาะสมจะทำให้ภาพซ้อนหายไป

ทางร้านแนะนำคุณแม่ให้ไปตรวจระบบกล้ามเนื้อตากับจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกล้ามเนื้อตาโดยตรง เนื่องจากถ้าปัญหาคอเอียงเกิดจากปัญหากล้ามเนื้อตาจะสามารถผ่าตัดแก้ไขได้ หลังจากการตรวจกับจักษุแพทย์พบว่าน้องมีปัญหากล้ามเนื้อตาในแนวบนล่างจริง จักษุแพทย์จึงทำการผ่าตัดเพื่อแก้ไขให้ หลังจากการผ่าตัดแก้ไขแล้วพบว่าน้องธนันต์หายจากอาการคอเอียง มีคอที่ตั้งตรงเป็นปกติและไม่เห็นภาพซ้อนอีกต่อไป คุณแม่ของน้องธนันต์จึงโทรมาขอบคุณที่ร้านหมอแว่นที่ตรวจพบและแนะนำวิธีแก้ไข ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาคอเอียงของน้องได้ ซึ่งปัญหาดังกล่าวคุณแม่พยายามแก้ไขมานานหลายปีแต่ก็หาสาเหตุที่ทำให้คอเอียงไม่ได้

อนึ่ง ปัญหากล้ามเนื้อตาในแนวบนล่างอาจทำให้ เกิดปัญหาคอเอียงตามมาได้ แต่ปัญหาคอเอียงก็ยังมีสาเหตุจากอย่างอื่นได้ด้วยเช่น ปัญหากล้ามเนื้อคอ ปัญหากระดูกคอ เนื้องอก ต่อมน้ำเหลืองโต ฯลฯ ซึ่งถ้าทราบสาเหตุที่ชัดเจนก็อาจสามารถทำการรักษาให้คอหายเอียงได้

 

https://www.aao.org/education/image/right-superior-oblique-muscle-palsy

 

รูปที่ 1 กล้ามเนื้อตา Superior oblique ข้างขวาเป็นอัมพาต

 

วิธีทดสอบกล้ามเนื้อตาทั้ง 6 มัด ว่ามีความผิดปกติหรือไม่

แชร์ไปที่ :

บทความอื่นๆ

ติดต่อนัดหมาย