น้ำยาล้างและแช่คอนแทคเลนส์ (ATL014)

น้ำยาล้างและแช่คอนแทคเลนส์ (ATL014)

น้ำยาล้างคอนแทคเลนส์

น้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ ใช้เพื่อขจัดเชื้อแบคทีเรีย และคราบโปรตีน ที่เกาะอยู่บนคอนแทคเลนส์ซึ่งเป็นเหตุที่ทำให้การใส่คอนแทคเลนส์ไม่สบายตา เคืองตา ตาแดง หรือการมองเห็นแย่ลง

น้ำยาล้างคอนแทคเลนส์แบ่งได้ 2 ชนิด ดังนี้

 1. น้ำยาล้างคอนแทคเลนส์กึ่งแข็งกึ่งนิ่ม น้ำยาชนิดนี้ไม่สามารถนำไปล้างหรือแช่คอนแทคเลนส์นิ่มได้ แบ่งได้ดังนี้

1.1 Boston Simplus ใช้สำหรับล้างทำความสะอาดและแช่คอนแทคเลนส์ เพื่อชะลำล้างสิ่งสกปรก และคราบโปรตีน

วิธีใช้งาน

1.ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่

 1. ใส่คอนแทคเลนส์ลงในตลับคอนแทคเลนส์ จากนั้นเทน้ำยา Boston Simplus ลงไปในตลับจนท่วมเลนส์ แช่ไว้อย่างน้อย 4 ชั่วโมง (สามารถแช่ข้ามคืนได้)
 2. ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ก่อนทำความสะอาดเลนส์ จากนั้นนำคอนแทคเลนส์ออกจากตลับ เทน้ำยา Boston Simplus 4 ลงบนฝ่ามือ 4 หยด จากนั้นถูเลนส์เบาๆประมาณ 20วินาที
 3. ใส่คอนแทคเลนส์ (หากใส่คอนแทคเลนส์แล้วรู้สึกแสบตา ให้ถอดคอนแทคเลนส์ออกมาเพื่อล้างน้ำเกลือ และใส่ใหม่)

คำแนะนำ : หลังจากเปิดใช้งานน้ำยาแล้วควรทิ้งภายใน 90 วัน (หากใช้น้ำยาทุกวัน น้ำยาจะหมดภายใน 90 วันพอดี)

 

1.2 Boston Advance น้ำยาชนิดนี้จะแบ่งเป็น 2 ขวด ขวดหนึ่งสำหรับล้างคอนแทคเลนส์ อีกขวดหนึ่งใช้สำหรับแช่คอนแทคเลนส์ หลังจากล้างทำความสะอาดหรือแช่คอนแทคเลนส์แล้ว จำเป็นต้องล้างคอนแทคเลนส์ด้วยน้ำเกลือก่อนใส่เสมอ

วิธีใช้งาน
 1. ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่
 2. เทน้ำยา Boston advance cleaner ลงบนฝ่ามือ 4 หยด จากนั้นถูเลนส์เบาๆทั้ง 2 ด้าน ประมาณ 20วินาที (เมื่อถูเลนส์เสร็จแล้ว ให้ทำการล้างเลนส์ด้วยน้ำสะอาด)
 1. ใส่คอนแทคเลนส์ลงในตลับคอนแทคเลนส์ จากนั้นเทน้ำยา Boston advance conditioning solution ลงในตลับจนท่วมเลนส์ แช่ไว้อย่างน้อย 4 ชั่วโมง (สามารถแช่ข้ามคืนได้)
 2. ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ก่อนทำความสะอาดเลนส์ จากนั้นนำคอนแทคเลนส์ออกจากตลับ ล้างเลนส์ด้วยน้ำเกลือก่อนใส่ (หากใส่คอนแทคเลนส์แล้วรู้สึกแสบตา ให้ถอดคอนแทคเลนส์ออกมาเพื่อล้างน้ำเกลือ และใส่ใหม่)

คำแนะนำ : หลังจากเปิดใช้งานน้ำยาแล้วควรทิ้งภายใน 90 วัน (หากใช้น้ำยาทุกวัน น้ำยาจะหมดภายใน 90 วันพอดี)

 

1.3 Menicon O2 Care เป็นน้ำยาที่ใช้สำหรับล้างทำความสะอาดและแช่คอนแทคเลนส์ นอกจากนี้ยังทำให้ตัวคอนแทคเลนส์มีความลื่น ใส่แล้วสบายตา หลังจากล้างทำความสะอาด หรือแช่คอนแทคเลนส์แล้ว จำเป็นต้องล้างคอนแทคเลนส์ด้วยน้ำเกลือก่อนใส่เสมอ

 

วิธีใช้งาน

 1. ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่
 2. เทน้ำยา Menicon O2 care ลงบนฝ่ามือ 4 หยด จากนั้นถูเลนส์เบาๆทั้ง 2 ด้าน ประมาณ 20วินาที (เมื่อถูเลนส์เสร็จแล้ว ให้ทำการล้างเลนส์ด้วยน้ำสะอาด)
 1. ใส่คอนแทคเลนส์ลงในตลับคอนแทคเลนส์ จากนั้นเทน้ำยา Menicon O2 care ลงในตลับจนท่วมเลนส์ แช่ไว้อย่างน้อย 4 ชั่วโมง (สามารถแช่ข้ามคืนได้)
 2. ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ จากนั้นนำคอนแทคเลนส์ออกจากตลับ ล้างเลนส์ด้วยน้ำเกลือก่อนใส่ (หากใส่คอนแทคเลนส์แล้วรู้สึกแสบตา ให้ถอดคอนแทคเลนส์ออกมาเพื่อล้างน้ำเกลือ และใส่ใหม่)

คำแนะนำ : หลังจากเปิดใช้งานน้ำยาแล้วควรทิ้งภายใน 90 วัน (หากใช้น้ำยาทุกวัน น้ำยาจะหมดภายใน 90 วันพอดี)

 

1.4 Menicare Plus เป็นน้ำยาที่ใช้สำหรับล้างทำความสะอาดและแช่คอนแทคเลนส์ และทำให้ตัวคอนแทคเลนส์มีความลื่น แต่จะมีความลื่นน้อยกว่า Menicon O2 หลังจากล้างทำความสะอาด หรือแช่คอนแทคเลนส์แล้ว สามารถใส่คอนแทคเลนส์ได้เลย

 

วิธีใช้งาน

 1. ล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาด
 2. ถอดคอนแทคเลนส์ วางเลนส์ไว้บนฝ่ามือ จากนั้นเทน้ำยา Menicare Plus ลงบนฝ่ามือ 4 หยด จากนั้นทำการถูเลนส์ทั้งสองด้านเบาๆ ประมาณ 20 วินาที
 3. ใส่เลนส์ลงในตลับใส่คอนแทคเลนส์ จากนั้นเทน้ำยา Menicare Plus ลงในตลับ แช่ไว้อย่างน้อย 5 นาที
 4. นำเลนส์ออกจากตลับมาวางบนฝ่ามือ จากนั้นล้างด้วยน้ำยา Menicare Plus ก่อนใส่เลนส์ (หากใส่คอนแทคเลนส์แล้วรู้สึกแสบตา ให้ถอดคอนแทคเลนส์ออกมาเพื่อล้างน้ำเกลือ แล้วใส่ใหม่)

คำแนะนำ : หลังจากเปิดใช้งานน้ำยาแล้วควรทิ้งภายใน 90 วัน (หากใช้น้ำยาทุกวัน น้ำยาจะหมดภายใน 90 วันพอดี)

 

1.5 Clear Care เป็นน้ำยาสำหรับล้างทำความสะอาดได้ทั้ง คอนแทคเลนส์กึ่งแข็งกึ่งนิ่ม และคอนแทคเลนส์นิ่ม น้ำยาชนิดนี้ห้ามสัมผัสที่ตาโดยตรง เพราะจะทำให้เกิดอาการแสบตาได้ นอกจากนี้ยังต้องใช้ตลับเฉพาะ สำหรับแช่คอนแทคเลนส์อีกด้วย

วิธีใช้งาน

 1. ล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาด
 2. นำคอนแทคเลนส์ใส่ลงในตลับให้ถูกต้อง ซึ่งตลับแต่ละด้านจะมีเขียน R(ขวา)/ L(ซ้าย) อยู่
 3. เทน้ำยา Clear Care ลงในตลับให้ถึงเส้นที่กำหนดไว้
 4. แช่ไว้อย่างน้อย 6 ชม. (สามารถแช่ข้ามคืนได้) ห้ามแช่น้อยกว่า 6 ชม. เพราะจะทำให้แสบตา หรือ เคืองตาได้
 5. หลังแช่น้ำยาเสร็จ ก่อนใส่คอนแทคเลนส์ควรล้างเลนส์ด้วยน้ำเกลือก่อนทุกครั้ง

คำแนะนำ : หลังจากเปิดใช้งานน้ำยาแล้วควรทิ้งภายใน 90 วัน (หากใช้น้ำยาทุกวัน น้ำยาจะหมดภายใน 90 วันพอดี)

 

1.6 Menicon Progent เป็นน้ำยาล้างคราบโปรตีนและสิ่งสกปรกที่ฝังลึกในคอนแทคเลนส์กึ่งแข็งกึ่งนิ่ม อันเป็นเหตุที่ทำให้มองเห็นไม่ชัดและไม่สบายตา ซึ่งน้ำยาชนิดนี้จะใช้ล้างทุกๆ 1-2 เดือน ขึ้นอยู่กับคราบโปรตีนหรือสิ่งสกปรกที่ฝังลึกในคอนแทคเลนส์ ทำให้หลังใช้ ผู้ใส่รู้สึกสบายตาขึ้นและมองเห็นชัดเจนขึ้น และน้ำยาชนิดนี้จะต้องใช้คู่กับตลับเฉพาะเท่านั้น

วิธีใช้งาน

 1. ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่
 2. นำคอนแทคเลนส์ใส่ลงในตลับ
 3. เทน้ำยา A และ น้ำยา B ผสมลงไปในตลับ แล้วแช่ไว้ 30 นาที
 4. หลังครบ 30 นาทีแล้ว สามารถนำคอนแทคเลนส์มาล้างน้ำเกลือ จากนั้นใส่คอนแทคเลนส์ และเทน้ำยาทิ้งได้เลย

คำแนะนำ : ควรล้างเลนส์ด้วยน้ำเกลืออย่างน้อย 4-5 ครั้งก่อนใส่ เนื่องจากสารเคมีอาจทำให้เกิดการระคายเคืองที่ตาได้

1.7 Boston One Step Liquid Enzymatic Cleaner เป็นน้ำยาล้างคราบโปรตีนและสิ่งสกปรกที่ฝังลึกอยู่ในคอนแทคเลนส์กึ่งแข็งกึ่งนิ่ม ซึ่งจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อใช้ร่วมกับ Boston Simplus หรือ Boston Advance ซึ่งน้ำยาชนิดนี้จะใช้ล้างทุก 1 สัปดาห์ ทำให้หลังใช้น้ำยา ผู้ใส่รู้สึกสบายตาขึ้นและมองเห็นชัดเจนขึ้น

วิธีใช้งาน

 1. ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่
 2. ในขณะที่กำลังแช่น้ำยา Boston Simplus หรือ Boston advance ให้ใส่น้ำยา Boston One Step ลงไป 2-3หยด
 3. แช่คอนแทคเลนส์ไว้ในน้ำยาอย่างน้อย 4 ชั่วโมง
 4. ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ก่อนทำความสะอาดเลนส์ จากนั้นนำคอนแทคเลนส์ออกจากตลับ ล้างเลนส์ด้วยน้ำเกลือก่อนใส่ (หากใส่คอนแทคเลนส์แล้วรู้สึกแสบตา ให้ถอดคอนแทคเลนส์ออกมาเพื่อล้างน้ำเกลือ และใส่ใหม่)

2. น้ำยาล้างคอนแทคเลนส์นิ่ม

หลังจากถอดคอนแทคเลนส์แล้วต้องถูคอนแทคเลนส์เพื่อทำความสะอาดคราบโปรตีน และสิ่งสกปรกก่อนนำไปแช่น้ำยาทุกครั้ง  น้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ทุกชนิด หลังเปิดใช้งานแล้วต้องทิ้งภายใน 90 วัน (หากใช้น้ำยาทุกวัน น้ำยาจะหมดภายใน 90 วันพอดี)

ดูวิธีการใช้น้ำยาล้างคอนแทคเลนส์อย่างละเอียดได้ที่  https://www.youtube.com/watch?v=sPlj5zfS_Yw&t=11s

ก่อนที่จะใส่คอนแทคเลนส์ควรล้างน้ำเกลือก่อนทุกครั้ง เนื่องจากผู้ใส่หลายคนแพ้สารกันเสีย ศึกษาเพิ่มเติมต่อได้ที่ http://185.78.166.179/~drbirdcl/2020/04/30/atl015/

2.1 Renu Fresh น้ำยาล้างคอนแทคเลนส์นิ่ม จากบริษัท Bausch & Lomb ประเทศแคนาดา สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ถึง 99.9% และทำความสะอาดคราบโปรตีนที่เกาะบนผิวเลนส์ มีสารกันเสีย DYMED® (polyaminopropyl biguanide) ซึ่งอาจทำให้ดวงตาเกิดการระคายเคืองได้

รายละเอียดฉลากยาผลิตภัณฑ์ https://www.bausch.com/Portals/69/-/m/BL/United%20States/USFiles/Package%20Inserts/Vision%20Care/renu-fresh-package-insert.pdf

 

วิธีการใช้งาน

 1. บีบน้ำยาลงบนเลนส์ แล้วถูเบาๆประมาณ20วินาที จากนั้นบีบน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ทั้ง 2 ด้าน
 2. ใส่คอนแทคเลนส์ลงในตลับแช่ จากนั้นเทน้ำยาให้เต็ม และปิดฝาตลับให้สนิท
 3. แช่ไว้อย่างน้อย 4 ชม. (หรือมากกว่านั้นก็ได้)

4.ใส่คอนแทคเลนส์ (ล้างคอนแทคเลนส์ด้วยน้ำเกลือก่อนใส่ทุกครั้ง จากนั้นเทน้ำยาทิ้งได้เลย)

คำแนะนำ : หลังจากเปิดใช้งานน้ำยาแล้วควรทิ้งภายใน 90 วัน (หากใช้น้ำยาทุกวัน น้ำยาจะหมดภายใน 90 วันพอดี)

 

2.2 Biotrue น้ำยาล้างคอนแทคเลนส์นิ่ม จากบริษัท Bausch & Lomb ประเทศแคนาดา สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ถึง 99.9% ทำความสะอาดคราบโปรตีนที่เกาะบนผิวเลนส์ เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเลนส์ 20 ชั่วโมง และมีการปรับสมดุลของความเป็นกรด-ด่างให้เท่ากับน้ำตาคนสุขภาพดี มีสารกันเสีย DYMED® (polyaminopropyl biguanide) และ polyquaternium ซึ่งอาจทำให้ดวงตาเกิดการระคายเคืองได้

 

รายละเอียดฉลากยาผลิตภัณฑ์ https://www.biotrue.gr/ecp/biotrue-packaging-insert.pdf

 

วิธีการใช้งาน

 1. บีบน้ำยาลงบนเลนส์ แล้วถูเบาๆประมาณ20วินาที จากนั้นบีบน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ทั้ง 2 ด้าน
 2. ใส่คอนแทคเลนส์ลงในตลับแช่ จากนั้นเทน้ำยาให้เต็ม และปิดฝาตลับให้สนิท
 3. แช่ไว้อย่างน้อย 4 ชม. (หรือมากกว่านั้นก็ได้)

4.ใส่คอนแทคเลนส์ (ล้างคอนแทคเลนส์ด้วยน้ำเกลือก่อนใส่ทุกครั้ง จากนั้นเทน้ำยาทิ้งได้เลย)

คำแนะนำ : หลังจากเปิดใช้งานน้ำยาแล้วควรทิ้งภายใน 90 วัน (หากใช้น้ำยาทุกวัน น้ำยาจะหมดภายใน 90 วันพอดี)

 

2.3 Opti-free Replenish น้ำยาล้างคอนแทคเลนส์นิ่ม จากบริษัท Alcon ประเทศ สวิซเซอร์แลนด์ สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย อะแคนธามีบา เชื้อรา และทำความสะอาดคราบโปรตีนที่เกาะบนผิวเลนส์ นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยี Tearglyde เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้คอนแทคเลนส์ ทำให้มีความสบายตามากขึ้นขณะใส่เลนส์ มีสารกันเสีย Aldox® (myristamidopropyl dimenthylamine) ซึ่งอาจทำให้ดวงตาเกิดการระคายเคืองได้

รายละเอียดฉลากยาผลิตภัณฑ์ https://embed.widencdn.net/pdf/plus/alcon/vajns1s9pr/W9012531-C-OFR-10oz-US.pdf?u=4rqn9d

 

วิธีการใช้งาน

 1. บีบน้ำยาลงบนเลนส์ แล้วถูเบาๆประมาณ20วินาที จากนั้นบีบน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ทั้ง 2 ด้าน
 2. ใส่คอนแทคเลนส์ลงในตลับแช่ จากนั้นเทน้ำยาให้เต็ม และปิดฝาตลับให้สนิท
 3. แช่ไว้อย่างน้อย 4 ชม. (หรือมากกว่านั้นก็ได้)

4.ใส่คอนแทคเลนส์ (ล้างคอนแทคเลนส์ด้วยน้ำเกลือก่อนใส่ทุกครั้ง จากนั้นเทน้ำยาทิ้งได้เลย)

คำแนะนำ : หลังจากเปิดใช้งานน้ำยาแล้วควรทิ้งภายใน 90 วัน (หากใช้น้ำยาทุกวัน น้ำยาจะหมดภายใน 90 วันพอดี)

2.4 Opti-free Puremoist น้ำยาล้างคอนแทคเลนส์นิ่ม จากบริษัท Alcon ประเทศ สวิสเซอร์แลนด์ สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย อะแคนธามีบา เชื้อรา และทำความสะอาดคราบโปรตีนที่เกาะบนผิวเลนส์ นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยี Hydraglyde เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้คอนแทคเลนส์ได้นานขึ้น ทำให้สบายตาขณะใส่เลนส์มากยิ่งขึ้น มีสารกันเสีย Aldox® (myristamidopropyl dimenthylamine) ซึ่งอาจทำให้ดวงตาเกิดการระคายเคืองได้

รายละเอียดฉลากยาผลิตภัณฑ์ https://embed.widencdn.net/pdf/plus/alcon/spcdcbkvkj/W9012534_C_OFPM_10oz_US.pdf?u=4rqn9d

 

วิธีการใช้งาน

 1. บีบน้ำยาลงบนเลนส์ แล้วถูเบาๆประมาณ20วินาที จากนั้นบีบน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ทั้ง 2 ด้าน
 2. ใส่คอนแทคเลนส์ลงในตลับแช่ จากนั้นเทน้ำยาให้เต็ม และปิดฝาตลับให้สนิท
 3. แช่ไว้อย่างน้อย 4 ชม. (หรือมากกว่านั้นก็ได้)
 4. ใส่คอนแทคเลนส์ (ล้างคอนแทคเลนส์ด้วยน้ำเกลือก่อนใส่ทุกครั้ง จากนั้นเทน้ำยาทิ้งได้เลย)

คำแนะนำ : หลังจากเปิดใช้งานน้ำยาแล้วควรทิ้งภายใน 90 วัน (หากใช้น้ำยาทุกวัน น้ำยาจะหมดภายใน 90 วันพอดี)

 

แชร์ไปที่ :

บทความอื่นๆ

ติดต่อนัดหมาย