รู้จัก ดร. เบิร์ด About Dr. Bird

รู้จัก ดร. เบิร์ด About Dr. Bird

DR. BIRD VUTHIPONG PUENGPIPAT (O.D., M.SC., FIAO, FAAOMC)

 

นักทัศนมาตร ผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาและคอนแทคเลนส์  มีความเชี่ยวชาญด้าน

 • คอนแทคเลนส์สั่งตัดเฉพาะบุคคล สำหรับปัญหาสายตาทั่วไป เช่น สายตาสั้น(Myopia, Shortsightedness) สายตายาว(Hyperopia) สายตาเอียง(Astigmatism) สายตายาวตามวัย(Presbyopia) ค่าสายตาสูง(High Prescription Refractive Error) ฯลฯ
 • คอนแทคเลนส์สั่งตัดเฉพาะบุคคล(Custom Made Contact Lens) สำหรับโรคตาและกระจกตา เช่น กระจกตาโป่งพอง(Keratoconus) กระจกตาย้วย(Pellucid Marginal Degeneration) การใส่วงแหวน(Intracorneal Ring) ผู้ป่วยเปลี่ยนกระจกตา(Corneal Transplant , Post PK) แผลเป็นที่กระจกตา(Corneal Scar) กระจกตาไม่เรียบ(Irregualr Cornea) ปัญหาหลังผ่าตัดรักษาสายตา(Post Refractive Surgery Complication) ตาแห้งรุนแรง(Severe Dry Eye) ฯลฯ
 • แก้ไขปัญหาการจากการใช้คอนแทคเลนส์ เช่น ตาแห้ง ใส่เลนส์แล้วแสบตา เลนส์เลื่อนหลุด เคืองตา ตาแดง เห็นไม่ชัด สายตายาวมองใกล้ไม่ชัด ใส่เลนส์ว่ายน้ำ ใส่เลนส์เพื่อออกกำลังกายและทำกิจกรรมต่างๆ ฯลฯ
 • การจัดการสายตาสั้น(Myopia Management) ทั้งการป้องกันไม่ให้เกิดสายตาสั้น(Myopia Prevention) การควบคุมสายตาไม่ให้สั้นเพิ่มขึ้น(Myopia Control) การแก้ไขปัญหาสายตาสั้น(Myopia Correction) และให้คำปรึกษาการผ่าตัดรักษาสายตาสั้น(Refractive Surgery)
 • ฟิตติ้ง ประกอบ และแก้ไขปัญหาจากการใช้งาน ของคอนแทคเลนส์ชนิดต่างๆ เช่น Orthokeratology Lens, Scleral Lens, Hybrid Lens, Bitoric Lens, Corneal RGP Lens, Custom Soft Lens, Myopia Control Lens, etc.
 • แว่นตาโปรเกรสซีฟ วัดสายตา ตัดเลนส์โปรเกรสซีฟ และแก้ไขปัญหาการใช้งานเลนส์โปรเกรสซีฟ ตัดแว่นโปรเกรสซีฟมาแล้วใส่ไม่ได้ มีปัญหาความคมชัด ปวดคอ ปวดหลัง ฯลฯ
 • วัดสายตา ประกอบแว่นสำหรับบุคคลทั่วไป และบุคคลที่มีปัญหาสายตาซับซ้อนเช่น แว่นใส่ไม่สบาย เห็นภาพซ้อน ใส่แว่นแล้วปวดหัว เดี๋ยวชัดเดี๋ยวไม่ชัด ตาแห้งฯลฯ

งานปัจจุบัน

 • นักทัศนมาตรเชี่ยวชาญด้านแว่นตาและคอนแทคเลนส์ ศูนย์เลสิคและรักษาสายตารัตนิน-กิมเบล
 • นักทัศนมาตรด้านคอนแทคเลนส์ทางการแพทย์ คลินิกคอนแทคเลนส์ กองจักษุกรรม วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฏ
 • อาจารย์ผู้สอนวิชาคอนแทคเลนส์ และปฏิบัติการคอนแทคเลนส์  คณะทัศนมาตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยนเรศวร
 • อาจารย์ผู้ควบคุม หน่วยคอนแทคเลนส์ CLURU ศูนย์บริการสุขภาพสายตา คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ที่ปรึกษา หน่วยงานราชการ บริษัทเลนส์แว่นตา และบริษัทคอนแทคเลนส์
 • บรรยายพิเศษให้กับ โรงเรียนแพทย์ มหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการและเอกชน
 • นักทัศนมาตร ประจำศูนย์สายตาหมอแว่น

License & Certifications

 • หนังสืออนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ ที่ ทม.32/2553
 • Fellow American Academy of Orthokeratology and Myopia Control(AAOMC) 2014
 • Fellow International Academy of Orthokeratology 2014
 • Certification for prescribing Wave Contact Lens : The Topography-based Custom Made Specialty Lens 2015
 • Certification for prescribing Vision Shaping Treatment (VST) Lens 2013
 • Certification for prescribing Corneal Refractive Therapy (CRT) Lens 2010

Clinical Experience อบรม ดูงาน

 • Extern at Contact lens specialist Clinic (Dr. Glenda Secor), Huntington Beach, CA, USA 2011
 • Contact lens Training and Workshop : Annual Meeting of Americal Academy of Optometry 2011, USA
 • ศึกษางานที่ Contact lens Clinic, School of Optometry, Indiana University, USA 2011
 • ศึกษางานที่ Contact lens Clinic, School of Optometry, University of Houston, Texas, USA 2013
 • ศึกษางานที่ Rosenberg School of Optometry, University of the Incarnate Word, Texas USA 2013
 • Extern at Pattana Medical Center ฝึกงานคลินิคศูนย์แพทย์พัฒนา
 • Extern at Phramongkut Hospital ฝึกงาน กองจักษุกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏ
 • Extern at National Children Hospital, OPD ฝึกงาน และทำวิจัย สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก)
 • Doctor Vision ร้านหมอแว่น บางกะปิ กทม

Experiences ประสบการณ์อื่นๆ

 • Professional Affair Consultant at The Vision Care Institute(TVCI) Johnson & Johnson(Thai) Co., Ltd.
 • Write Article about Eye and Vision in Thai Optometric Association Journal since Vol 29-Present
 • Co-Editor of Journal of Thai Optometrist
 • Co-Editor of Thai Optometric Association JournalVol29-Present
 • Regulatory & Lens Specialist @ Essilor Distribution Thailand since Oct16, 2009-2100
 • Work at Doctor Vision Family Clinic

Training & Conference

 • AAO : Americal Academy of Optometry Conference 2015 @ New Orleans , USA
 • GSLS : Global Specialty Lens Symposium 2013, USA
 • Eyeteach : From Clinician to Educator Workshop by Brien Holden Vision Institute, Bangkok 2012
 • Asia Pacific Contact Lens Leader Summit 2012, Teipei, Taiwan
 • Certified Trainer of ICEE , 2011
 • APCO : Asia Pacific Council of Optometry Conference 2011, Singapore
 • AAO : Americal Academy of Optometry Conference 2010 @ San Francisco , USA
 • PTP : Presentor Training Program 2010, Malaysia
 • VAAP : Varilux Academy Asia Pacific 2010, MalaysiaTMT : Technical Marketing Training 2009, Singapore

 

Graduation & Work

1984-1993      High School : Vajiravudh College

1994-1998      Bachelor of Science : Chulalongkorn University, Faculty of Science, Department of Material Science, Major : Polymer Science and Technology (Second Class Honor)

1998-2001      Master of Science : Chulalongkorn University, Faculty of Science, Department of Material Science, Major : Applied Polymer Science and Techtile Technology(With full grant from National Science and Technology Development Agency, NSTDA)

1999               Publication in International Journal “Organic/inorganic composite materials for coating applications” ,Journal of Applied Polymer Science Volume 74 Issue 6 , Pages 1321 – 1605 (7 November 1999)

2001-2002      Sale Engineer , Mettler Toledo(Thailand) Co., Ltd.

2006-2009      Doctor of Optometry(GPAX 3.87), Ramkhamhaeng University

2009-2011      Regulatory & Lens Specialist at Essilor Distribution Thailand

2009-present   Lecturer at Ramkhamhaeng University, Faculty of Optometry (Contact Lens I and Contact Lens II)

 

งานอดิเรก : ปลูกต้นไม้

แชร์ไปที่ :

บทความอื่นๆ

ติดต่อนัดหมาย