ใส่แว่นหรือคอนแทคเลนส์แต่ยังเห็นภาพไม่ชัด

ติดต่อนัดหมาย