ลงหนังสือพิมพ์แนวหน้า “สายตาสั้นหายได้ใน 3 วัน นวัตกรรมอัจฉริยะจริงหรือ”

ลงหนังสือพิมพ์แนวหน้า “สายตาสั้นหายได้ใน 3 วัน นวัตกรรมอัจฉริยะจริงหรือ”

ลงหนังสือพิมพ์แนวหน้า “สายตาสั้นหายได้ใน 3 วัน นวัตกรรมอัจฉริยะจริงหรือ”
“Naewna” newspaper about “Myopia Correction in 3 days by using Orthokeratology”

แชร์ไปที่ :

บทความอื่นๆ

ok-True-I-am-Dr-Bird
Play Video

ติดต่อนัดหมาย