ลงหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เรื่องสายตายาวตามวัย และการแก้ไข 1 มิถุนายน 2560

ลงหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เรื่องสายตายาวตามวัย และการแก้ไข 1 มิถุนายน 2560

ลงหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เรื่องสายตายาวตามวัย และการแก้ไข 1 มิถุนายน 2560
“Daily News” newspaper about “Presbyopia and Correction” June 1, 2017

แชร์ไปที่ :

บทความอื่นๆ

ok-True-I-am-Dr-Bird
Play Video

ติดต่อนัดหมาย