ดวงตาได้รับความเสียหายจากสารกันเสียในน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ (ATL016)

ดวงตาได้รับความเสียหายจากสารกันเสียในน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ (ATL016)

รู้หรือไม่ ? ดวงตาของมนุษย์ได้รับสารกันเสียก็เป็นอันตรายได้เช่นกัน

สารกันเสียคือสารเคมีที่มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรค จึงสามารถสร้างความเสียหายต่อดวงตาได้ ซึ่งดวงตาของมนุษย์มักจะได้รับสารกันเสียจาก

  1. น้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ทุกชนิด
  2. น้ำตาเทียมแบบรายเดือนทุกแบรนด์ (น้ำตาเทียมแบบรายวันทุกแบรนด์จะไม่มีสารกันเสีย)
  3. ยาหยอดตาต่างๆที่สามารถใช้งานได้นานกว่า 1 วัน (ยาหยอดตาที่ไม่ใส่สารกันเสีย เมื่อเปิดใช้งานเกิน 24 ชั่วโมง มีโอกาสที่น้ำยาจะเริ่มบูด)

การหลีกเลี่ยงสารกันเสียเข้าสู่ดวงตา

  1. หลังแช่น้ำยาคอนแทคเลนส์ ควรใช้น้ำเกลือล้างคอนแทคเลนส์ก่อนใส่ทุกครั้ง
  2. หลีกเลี่ยงการใช้น้ำตาเทียมแบบรายเดือน (แนะนำให้ใช้น้ำตาเทียมแบบรายวัน เพราะไม่มีสารกันเสีย) และเมื่อเปิดใช้งานแล้วควรทิ้งภายใน 12-24 ชั่วโมง (น้ำตาเทียมแบบรายวันหากเปิดใช้งานเกิน 12-24 ชั่วโมง จะทำให้ตามีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อได้)

ภาพแสดงให้เห็นถึงตาแดงจากการแพ้สารกันเสีย

ที่มา : https://www.eyecart.ca/preservative-free-eye-drops-can-they-help-you/

เพราะเหตุใดเมื่อเปิดใช้งานน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ น้ำตาเทียม หรือยาหยอดตาต่างๆแล้วอายุการใช้งานถึงลดลง 

            น้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ น้ำตาเทียม หรือยาหยอดตาทุกชนิด ถูกผลิตมาแบบปลอดเชื้อ (Sterile) เมื่อเปิดใช้งาน เชื้อโรคต่างๆที่ลอยอยู่ตามอากาศจึงสามารถเข้าไปด้านในขวดยา และเจริญเติบโตได้ ดังนั้น เพื่อไม่ให้เชื้อโรคเจริญเติบโตได้ จึงต้องใส่สารกันเสีย

สารกันเสียเมื่อทำปฏิกิริยากับเชื้อโรคแล้วจะเสื่อมฤทธิ์ลงเรื่อยๆ เมื่อสารกันเสียเสื่อมสภาพจนถึงระดับหนึ่ง จะทำให้เชื้อโรคสามารถเติบโตภายในขวดน้ำยาได้ ทำให้น้ำยาเริ่มบูดนั่นเอง นอกจากนี้ปัจจัยที่ทำให้สารกันเสียเสื่อมสภาพแม้ไม่ได้สัมผัสกับเชื้อโรค คือ ถูกแสงแดด  ความร้อน  ความเป็นกรด-ด่างที่เปลี่ยนไปของน้ำยานั้นๆ และการถูกออกซิไดซ์จากออกซิเจนในอากาศ ฯลฯ

ดังนั้น หลังจากเปิดใช้งานน้ำยาแล้ว น้ำยานั้นจะถูกใช้งานได้อย่างปลอดภัยตามเพียงแค่ชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น หากฝืนใช้นานกว่านั้น เชื้อโรคอาจเริ่มเจริญเติบโต ทำให้ดวงตาเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้

 อายุการใช้งานน้ำยาต่างๆ

            น้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ น้ำตาเทียมรายเดือน น้ำเกลือ และยาหยอดตาชนิดต่างๆ จะมีอายุการใช้งานที่แตกต่างกันไป ให้ยึดระยะเวลาใช้งานตามฉลากยาของน้ำยานั้นๆ  แต่โดยทั่วไปแล้ว อายุการใช้งานน้ำยาชนิดต่างๆ จะมีระยะเวลาการใช้งานคร่าวๆดังนี้

  1. น้ำเกลือชนิดไม่มีสารกันเสีย ใช้เพื่อล้างคอนแทคเลนส์ ล้างตา และล้างจมูก มีอายุการใช้งาน 14 วัน หลังจากเปิดใช้ครั้งแรก

  1. น้ำตาเทียมหรือยาหยอดตาที่เป็นขวด (รายเดือน) มีอายุการใช้งาน 1 เดือน หลังจากเปิดใช้ครั้งแรก

  1. น้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ทุกชนิด มีอายุการใช้งาน 3 เดือน หลังจากเปิดใช้ครั้งแรก

 

แชร์ไปที่ :

บทความอื่นๆ

ติดต่อนัดหมาย