ข้อควรรู้ก่อนใช้คอนแทคเลนส์ครั้งแรก (ATL008)

ข้อควรรู้ก่อนใช้คอนแทคเลนส์ครั้งแรก (ATL008)

ข้อควรรู้ก่อนใช้คอนแทคเลนส์ครั้งแรก

สำหรับผู้ที่เริ่มใส่คอนแทคเลนส์ครั้งแรก จำเป็นต้องผ่านการตรวจค่าสายตา สุขภาพตา ว่าเหมาะสมที่จะใส่คอนแทคเลนส์หรือไม่ เนื่องจากการเริ่มใส่ครั้งแรกมีความสำคัญอย่างมาก เพราะมีผลต่อความคมชัด ความสบายตาและสุขภาพตาในอนาคตได้ ซึ่งขั้นตอนการตรวจที่ถูกต้องมีดังนี้

 1. เมื่อถูกถามถึงประวัติการใช้สายตาในชีวิตประจำวัน ความจำเป็นในการใส่คอนแทคเลนส์ ควรตอบข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน
 2. ต้องผ่านการตรวจสายตาอย่างละเอียดเพื่อจะได้ทราบว่าค่าสายตาของตัวเองนั้นมีสายตาสั้น สายตายาว หรือสายตาเอียงเท่าไหร่ นอกจากนี้ค่าสายตาในคอนแทคเลนส์ที่เราจะใส่กับค่าสายตาในแว่นที่เราใส่ จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับค่าสายตาที่วัดได้
 3. ต้องตรวจสุขภาพตาเบื้องต้น เพื่อดูว่าสุขภาพตาของคนไข้เหมาะที่จะใส่คอนแทคเลนส์หรือไม่ เนื่องจากคอนแทคเลนส์จะต้องเกาะติดอยู่กับตาของเราตลอดเวลา หากสุขภาพตาของคนไข้ไม่ดีพอ เช่น มีภูมิแพ้ขึ้นตาเยอะ ตาแห้งมาก กระจกตามีแผล ต้อเนื้อ หรือกระจกตาย้วย จะไม่เหมาะที่จะใส่คอนแทคเลนส์ เพราะนอกจากจะใส่ไม่สบายตาแล้ว ยังเสี่ยงที่จะทำให้ตาติดเชื้อได้
 4. ตรวจความโค้งกระจกตา เพื่อช่วยในการเลือกคอนแทคเลนส์ที่สามารถใส่ได้พอดีกับตาของคนไข้
 5. เมื่อตรวจสุขภาพตาแล้วพบว่าสุขภาพตาดี สามารถใส่คอนแทคเลนส์ได้ คนไข้จะต้องได้รับการทดลองใส่คอนแทคเลนส์
 6. ทางร้านแว่นที่คนไข้ทำการตรวจจะเตรียมคอนแทคเลนส์ที่ความโค้งพอดีกับตาคนไข้ และค่าสายตาถูกต้อง เพื่อให้คนไข้ใส่ จากนั้นจะมีการตรวจสายตาอย่างละเอียดทับขณะใส่คอนแทคเลนส์อีกรอบ (Over Refraction)  เพื่อยืนยันว่าค่าสายตาในคอนแทคเลนส์ที่ให้คนไข้ใส่นั้น สามารถแก้ไขให้คนไข้มองเห็นได้ชัดใกล้เคียงหรือเท่ากับคนที่มีสายตาปกติ
 7. หากทางร้านแว่นที่ทำการตรวจมีคอนแทคเลนส์ที่เบอร์สายตาและความโค้งพอดีกับตาคนไข้ คนไข้สามารถซื้อกลับได้เลย แต่หากไม่มีทางร้านจะต้องทำการสั่งคอนแทคเลนส์ซึ่งจะต้องนัดรับในภายหลัง
 8. ควรมีการนัดติดตามผลหลังได้รับคอนแทคเลนส์ไปใส่แล้วอยู่เสมอ

การฝึกใส่ถอดคอนแทคเลนส์

 • วีดีโอการใส่-ถอดคอนแทคเลนส์นิ่ม

การดูแลรักษาคอนแทคเลนส์

ควรใช้น้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ในการทำความสะอาดคอนแทคเลนส์เท่านั้น ไม่ควรใช้น้ำประปา หรือน้ำเกลือในการแช่คอนแทคเลนส์

 • วีดีโอการทำความสะอาดคอนแทคเลนส์นิ่ม

หากไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างถูกต้องอาจเกิดผลเสียอย่างไร

 1. ค่าสายตาของคอนแทคเลนส์ที่ไม่ตรงกับค่าสายตาของคนไข้ จะทำให้ความคมชัดลดลง และ ปวดตาได้
 2. คอนแทคเลนส์ที่ความโค้งและขนาดไม่พอดีกับตาคนไข้ อาจทำให้เกิดการระคายเคืองตา ตาเจ็บ ตาแดง และตาอักเสบได้
 3. การดูแลรักษาคอนแทคเลนส์ไม่ถูกวิธีเป็นเหตุให้ตาเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้
 4. เมื่อใส่คอนแทคเลนส์หลังจากแช่น้ำยาทำความสะอาดแล้วมีอาการแสบตา หรือเคืองตา ให้ถอดออกมาล้างน้ำเกลือใหม่ 2-3 รอบ เนื่องจากคนไข้บางคนอาจแพ้สารกันเสียที่มีอยู่ในน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ได้
 5. การใส่ถอดคอนแทคเลนส์ไม่ถูกวิธี อาจส่งผลให้ดวงตาได้รับบาดเจ็บ และอาจทำให้ตาติดเชื้อได้

แชร์ไปที่ :

บทความอื่นๆ

ติดต่อนัดหมาย