Presbyopia สายตายาวตามวัย

Presbyopia สายตายาวตามวัย

คอนแทคเลนส์และเลนส์แว่นตาที่ทำให้ท่านมองเห็นได้ชัดทั้งระยะใกล้และระยะไกล เพื่อความต้องการในทุกกิจกรรมของท่าน ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน ออกกำลังกาย ว่ายน้ำ ฯลฯ

แชร์ไปที่ :

บทความอื่นๆ

ติดต่อนัดหมาย