Testimonials : Myopia control

Testimonials : Myopia control

ฟังความรู้สึกของคนไข้ที่ได้รับการแก้ไข และควบคุมสายตาสั้นไปพร้อมๆกัน ด้วยเทคนิคและวิธีต่างๆที่หลากหลายที่สุด เช่น การใช้ OK Lens, เลนส์แว่นตาควบคุมสายตาสั้น , เลนส์นิ่มคุมสายตาสั้น , การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทำให้สามารถควบคุมสายตาสั้นของคนไข้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แชร์ไปที่ :

บทความอื่นๆ

ติดต่อนัดหมาย